Spaarders verloren voorbije 12 maanden zowat 2 miljard euro aan koopkracht

De grootste slachtoffers van de lage rentevoeten zijn niet de banken, noch de staat, maar wel de spaarders. Zij verloren de afgelopen maanden door het verschil tussen de geboden spaarrente en het inflatieniveau zowat 2 miljard euro aan koopkracht. Dat berekende consumentenorganisatie Test-Aankoop. Test-Aankoop reageert dinsdag op de twijfels die een aantal dagen geleden door enkele banken geuit werden over het wettelijk minimumrendement van 0,11 procent op spaarrekeningen. “Al zou de winst van de banksector in de toekomst lichtjes komen te lijden onder de aanhoudend lage rente, dan nog lijkt dit ons veel minder erg dan wat de spaarder tot nog toe te verduren kreeg’, klinkt het bij Test-Aankoop, dat benadrukt dat het inflatiepeil vandaag hoger ligt dan wat op spaarboekjes te rapen valt.

De consumentenorganisatie verzet zich dan ook “heftig” tegen een afschaffing van het minimumrendement dat vandaag op de spaarrekeningen van kracht is. “Wordt deze drempel afgeschaft, dan vrezen wij namelijk dat op grote schaal negatieve spaarrentes zullen worden ingevoerd. Verder zou hierdoor de stabiliteit van de spaarmarkt in het gedrang komen, en dit terwijl deze voor de banken net van vitaal belang is”, luidt het.

bron: Belga