Sectororganisatie: “Geen enkele reden voor verbod glyfosaat”

De Belgische gewasbeschermingsproducenten zeggen geen enkele reden te zien waarom de Europese Commissie het gebruik van glyfosaat zou verbieden. “Glyfosaat is al veertig jaar op de markt en er zijn honderden studies die aantonen dat dit geen onaanvaardbaar risico inhoudt voor mens en omgeving, klinkt het bij Phytofar, de sectororganisatie van de Belgsiche gewasbeschermingsproducenten. “Dat er heisa ontstaat is een democratisch proces an sich”, zegt algemeen secretaris Peter Jaeken (Phytofar). “Wij betreuren ten stelligste dat het eerder gaat om een politieke besluitvorming dan een wetenschappelijke besluitvorming, wat het hele proces er alleen maar complexer op maakt.”

De sector wil dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen gevaar en risico. “Gevaar op zich is geen goed criterium, anders moet je tientallen producten die je dagelijks eet uit de rekken halen. Van een aantal stoffen heeft men met dierproeven aangetoond dat die bij zeer hoge dosissen kankerverwekkend kunnen zijn, zowel natuurlijke als synthetische stoffen. Wat Europa doet is kijken wat het risico is, en daar komt blootstelling bij kijken, die wordt zo laag mogelijk gehouden.”

Momenteel draait de discussie om de toelating van het werkzaam bestanddeel, maar er volgt ook nog een evaluatie van de producten die het werkzaam bestanddeel bevatten, merkt de sector voorts op. “Dat proces van goedkeuren is een vrij langzaam en zeer gedegen proces waar heel veel agentschappen bij betrokken zijn.”

Ook producent Monsanto roert zich in de discussie. In een tweet, gericht aan het Britse departement voor Milieu, Voedsel en Platteland, en Europees Voedselagentschap EFSA, wordt verwezen naar de EFSA-studie die het onwaarschijnlijk vindt dat glyfosaat kankerverwekkend is.

bron: Belga