“Migratie enige manier om Vlaamse beroepsbevolking op peil te houden”

De Vlaamse bevolking veroudert en er worden minder kinderen geboren, waardoor het aantal werkende inwoners in de toekomst dreigt te dalen. “Behoudens een nieuwe babyboom, biedt migratie de enige manier om onze beroepsbevolking op peil te houden of te verbreden”, zo klinkt het in een nieuwe studie van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie (WSE). De bevolkingsprognoses, bijvoorbeeld in Afrika, doen vermoeden dat Vlaanderen in de toekomst met aanhoudende migratiestromen geconfronteerd zal worden, zo klinkt het in het rapport “De Vlaamse arbeidsmarkt na 2020” van de studiedienst van het departement WSE.
Daarbij biedt migratie dus de enige manier om de beroepsbevolking op peil te houden, aldus de auteurs. Maar in dat verband is de lage arbeidsdeelname van personen met een vreemde afkomst of mensen van de tweede generatie “extra zorgwekkend”. “Een enorm verlies aan potentieel”, aldus de vorsers. “Vlamingen met Belgische ouders hadden in 2013 een werkzaamheidsgraad van 71,8 procent, terwijl de werkzaamheidsgraad van niet-Europese migranten van de eerste generatie zich rond de 45 procent bevindt. Voor de tweede generatie liggen de cijfers helaas niet veel hoger.” Dit alles brengt de nodige uitdagingen rond onderwijs, arbeidsmarkt en inburgering met zich mee.

Voorts blijkt dat de gerealiseerde werkgelegenheidsgroei van de laatste jaren in belangrijke mate nu reeds te danken is aan de bevolking met een vreemde herkomst. Maar de algemene werkgelegenheidsgroei zal niet lang meer aanhouden in Vlaanderen. De meest recente prognoses verwachten een daling vanaf 2018 van de potentiële beroepsbevolking omwille van de vergrijzing en de impact van het migratiebeleid. Deze daling zou zich voortzetten tot eind jaren 2030. Nadien zouden de toenemende wereldbevolking en globalisering kunnen leiden tot aangehouden immigratiestromen, waardoor “de potentiële beroepsbevolking in Vlaanderen tegen 2060 circa weer dezelfde omvang zou hebben als 2015”.

Al deze demografische ontwikkelingen doen de auteurs evenwel vrezen dat er straks niet voldoende werknemers of onvoldoende geschikte werknemers zullen zijn om de pensioengangers te vervangen. Toenemende productiviteitsgroei, langere loopbanen en hogere arbeidsdeelname “zullen niet voldoende zijn om de verwachte krimp van de beroepsbevolking te compenseren of om de kennis en vaardigheden te leveren of te compenseren die het bedrijfsleven nodig heeft”.

bron: Belga