Homans bespreekt radicalisering in Londen

Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) verblijft twee dagen in Londen om er de strategieën rond deradicalisering te bespreken. Vandaag had de minister een overleg met Lord Ahmad of Wimbledon, de Britse ‘Minister for Countering Extremism’. Die verzekerde haar dat België in het Verenigd Koninkrijk niet met een imagoprobleem kampt, ondanks de internationale beeldvorming rond Molenbeek. De Vlaamse en Britse experts leggen deze week hun ervaringen in de aanpak van radicalisering naast elkaar. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn immers minstens zevenhonderd strijders vertrokken richting Syrië.
Homans had al een onderhoud met de Britse minister, waaruit bleek dat er een heel andere aanpak wordt gehanteerd over het Kanaal. “Sociaal assistenten en leerkrachten zijn hier verplicht om informatie te delen als ze aanwijzingen hebben dat een persoon waarmee ze werken radicaliseert”, zegt ze. “In Vlaanderen is dat helaas nog steeds ondenkbaar, omdat we op het beroepsgeheim botsen. Voor mij stopt de privacy echter als de veiligheid in gevaar is. Fouad Belkacem, bijvoorbeeld, was opgemerkt door een straathoekwerker, maar kon toch zijn ding blijven doen.”

Een ander positief aspect in de Britse aanpak is het vormen van sterke gemeenschappen, van onderuit. “Ze slagen er hier in om verschillende stromingen van moslims bij elkaar te brengen”, zegt Homans. “Er wordt ook hard ingezet op het brengen van tegenverhalen, onder meer via tv-zenders die zich op moslims richten en via het internet. Er worden succesverhalen van diversiteit getoond.”
De Britse minister was op zijn beurt gefascineerd door onze verplichte inburgering voor derdelanders. “Een dergelijke verplichting, onder meer met taalcursussen, is hier dan wel ondenkbaar, maar Lord Ahmad vond het idee interessant voor bijvoorbeeld imams”, aldus Homans.

Morgen overlegt de minister nog met onder meer het Institute for Strategic Dialogue en de Active Change Foundation, twee organisaties die, weliswaar vanuit een verschillende invalshoek, actief zijn in de strijd tegen extremisme.

bron: Belga