Francken heeft er alle vertrouwen in dat Europese Comissie klacht Myria terzijde zal schuiven

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is verbaasd over de klacht die het Federaal Migratiecentrum (Myria) bij de Europese Commissie heeft ingediend. Myria stelt onder meer dat Francken asielzoekers wil afschrikken door in brieven te waarschuwen voor de lange asielprocedure. Francken heeft er echter alle vertrouwen in dat de EU-Commissie de klacht terzijde zal schuiven. “Ik ging ervan uit dat enkel mensensmokkelaars tegen deze brieven gekant zouden zijn, maar dit is blijkbaar buiten het Federale Migratiecentrum gerekend”, reageert Francken. Volgens de staatssecretaris waren de informatiecampagnes “correct én onontbeerlijk”.

“Ons land valt sinds augustus ten prooi aan netwerken van mensensmokkelaars die asielzoekers met valse voorwendselen naar ons land lokken. Veel asielzoekers verklaren aan mijn diensten dat de smokkelaars hen een snelle verblijfsvergunning, een snelle gezinshereniging, een eigen woning en een hoge uitkering voorspiegelen. Het is daarom van vitaal belang om zo snel mogelijk die sprookjes met correcte informatie te counteren”, zegt Francken.

Over de lange duur van de procedure zegt Francken dat dit “geen beleidskeuze is, maar een logisch en onvermijdelijk gevolg van de enorme aantallen asielverzoeken die de administratie sinds augustus te verwerken kreeg. Uit reacties van de asielzoekers kunnen mijn diensten opmaken dat zij dankbaar zijn dat zij eindelijk correcte informatie verkrijgen. Het grote succes van de vrijwillige terugkeer is daar het beste voorbeeld van”.

“Sinds wanneer is trouwens correcte informatie geven hetzelfde als afdreigen? Bovendien volgde ik hierbij enkel het Nederlandse voorbeeld. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de Europese Commissie deze klacht van het Federale Migratiecentrum terzijde zal schuiven”, zegt Francken.

Het Federaal Migratiecentrum heeft ook kritiek op de weigering van asielzoekers indien de asielzoeker reeds in een ander land een asielaanvraag heeft ingediend. “België heeft er nooit enige twijfel over laten bestaan dat het de Dublin-regels strikt zal blijven toepassen op elke nationaliteit. Hoewel ons beleid maximaal is, geschiedt dit steeds binnen de marges van het Europese recht en van de nationale en internationale rechtspraak. Ook aangaande dit luik van de klacht heb ik derhalve het volste vertrouwen in het oordeel van de Europese Commissie”, reageert Francken hierop.

bron: Belga