FANC ontkent beschuldigingen dat het informatie verbergt

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC is “ten zeerste verbaasd over de valse beschuldiging dat het informatie verbergt die al sinds 2014 beschikbaar is”. De informatie over de aanbeveling van de Europese koepelorganisatie Wenra over het seismisch risico bestaat sinds 2014 en is beschikbaar op de websites van Wenra en het FANC, zo stelt het agentschap in een reactie. Het FANC is lid van Wenra en is het als zodanig helemaal eens met de aanbevelingen van 2014, zo begint de reactie. “Net zoals alle Europese landen zal de Belgische veiligheidsautoriteit erover waken dat deze nieuwe aanbevelingen opgenomen worden in de nationale regelgeving. Deze aanbevelingen zijn niet dwingend voor het Belgisch wettelijk kader is aangepast”. Maar het FANC heeft die aanpassing niet afgewacht en heeft sinds 2015 gesprekken aangeknoopt met Electrabel opdat de uitbater een actieplan kan voorbereiden dat beantwoordt aan de aangepaste normen, die tegen eind 2017 in een KB dienen te worden gegoten, vervolgt het nog.

Het agentschap verduidelijkt dat het maandag in antwoord op een vraag van Le Soir een stand van zaken heeft gegeven over het seismische risico bij Doel 1&2. Daaruit blijkt dat bij het ontwerp van beide kerncentrales geen rekening is gehouden met een aardbeving, gezien het erg lage seismische risico in de omgeving van Doel. Bij de eerste tienjaarlijkse herziening in 1985 werd een upgrade van de installaties uitgevoerd tot een aardbeving met een Peak Ground Acceleration van 0.058 g.

In 2012 werden dan een aantal seismische design-verbeteringen geïdentificeerd in het kader van een mogelijke ‘long term operation’ (LTO) van beide kerncentrales en na de stresstests. De upgrade werd integraal overgenomen in het LTO-actieplan uit 2015 dat de komende jaren wordt uitgevoerd op Doel 1&2. Maar deze was eerder gericht op het verhogen van de betrouwbaarheid van de systemen. “Er werd niet gestreefd naar het zich conform stellen met een hogere norm inzake bescherming tegen aardbeving (zoals bv. 0.1 g PGA), die op dat ogenblik nog niet definitief vastgelegd was door Wenra”.

Het FANC besluit dat het in 2015 “net zoals bij de vorige omzetting van de Wenra-referentieniveaus” een constructief overleg heeft opgestart met Electrabel om te zien hoe de Wenra-aanbevelingen toegepast zullen worden op alle Belgische kerncentrales na omzetting in Belgische regelgeving. Voor Doel 1&2 zal een verificatie van de seismische weerstand van de nieuwe 0,1g PGA-waarde moeten gebeuren. Over de omvang en het prijskaartje van de verbeteringswerken zijn vandaag geen details bekend, luidt het nog.

bron: Belga