Belgische gevangenissen nog altijd bij meest overbevolkte van Europa

De Belgische gevangenissen behoren nog altijd tot de meest overbevolkte van Europa. Enkel Hongarije doet het nog slechter dan ons land, zo blijkt uit een rapport dat vandaag gepubliceerd wordt door de Raad van Europa. De Raad van Europa publiceert elk jaar statistieken over de overbevolking in de Europese gevangenissen. België maakt traditioneel een slechte beurt in dat rapport: al jaren komt ons land naar voren als een van de landen met de hoogste graad van overbevolking. Ook het dit jaar gepubliceerde rapport, dat gebaseerd is op cijfers uit 2014, bevat hoofdzakelijk negatief nieuws voor België.

In totaal hebben 13 van de 50 landen die bij de Raad van Europa zitten met overbevolkte gevangenissen te kampen, zo blijkt uit het rapport. Het probleem is het acuutst in Hongarije, dat gemiddeld 142 gevangenen per 100 beschikbare plaatsen telt. België volgt op de tweede plaats met 129 gevangenen per 100 plaatsen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 91,7 gedetineerden.

Daarnaast stelt de Raad van Europa vast dat er opvallend veel buitenlanders in de Belgische cellen opgesloten zitten. Het gaat in totaal om 40,6 procent, bijna dubbel zo veel als het Europese gemiddelde van 21,7 procent.

Tot slot blijkt het aantal zelfdodingen in de Belgische gevangenissen een probleem te zijn, al dateren de gegevens die de Raad van Europa daarvoor hanteert wel al van 2013. Die cijfers maken melding van 11 zelfdodingen per 10.000 gevangenen, duidelijk meer dan het Europese gemiddelde van 7,6.

bron: Belga