Zweedse partij ijvert voor abortusrecht voor vaders

De Zweedse liberale partij LUF Väst komt met een eerder bizar wetsvoorstel. De partij wil dat mannen ook recht hebben op een ‘abortus’, of beter gezegd: het kunnen weigeren van een zwangerschap.

Volgens de liberale groepering hebben mannen evenveel recht op een ‘abortus’ als vrouwen. Zo vinden ze het bij LUF Väst oneerlijk dat de vrouw volledig kan beslissen over het willen of niet willen van een baby indien het kind ongewenst zou zijn. De partij komt nu met een oplossing: tot 18 weken moet de vader afstand kunnen doen van zijn ongewenste baby. Dat is net zo lang als de legale termijn voor abortus in Zweden.

Daarna kunnen de vaders online een vragenlijst invullen waaruit dan blijkt dat ze niet zijn opgezet met de komst van de baby. Indien hij dit gedaan heeft, moet hij niet mee betalen aan de opvoeding van het kind. LUF Väst hamert erop dat dit de enige manier is om de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen inzake ongewenste zwangerschappen te waarborgen.

De enige regel die eraan is verbonden, is dat vaders daarna nooit contact mogen zoeken met hun kind indien de moeder beslist om het alleen op te voeden. Ook wil de liberale partij benadrukken dat dit voor de vrouw in kwestie positief is: zo weet ze van in het begin dat haar partner eigenlijk geen kinderen wil.

Foto: Pexels