Begrotingsevenwicht is nog niet in zicht

Het Internationaal Muntfonds (IMF) waarschuwt België dat het nog heel wat inspanningen vergt om tegen 2018 een begrotingsevenwicht te bereiken. «De economie is zich aan het herstellen, maar blijft broos.»

Formeel is het nog steeds de bedoeling van de federale regering om de begroting tegen 2018 in evenwicht te krijgen, al lijkt de vastberadenheid steeds kleiner. Zondag stelde minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) nog dat «het geen fetisj mocht zijn». «Als we willen afwijken van dat plan, dan kan dat», zei ze nog. Als de regering toch voor een evenwicht wil gaan, zal ze nog veel inspanningen moeten doen, reageert het IMF.

Volgens de organisatie zal de Belgische economie zich op korte termijn aan een bescheiden tempo herstellen. Dat zou te danken zijn aan de taxshift en de pensioenhervorming van de regering-Michel. Maar dat betekent niet dat er geen werk meer aan de winkel is. Zo zit ons land met met een hoge staatsschuld en versnipperde arbeidsmarkt. Dat het begrotingstekort nog steeds tegen de 3% aanleunt, maakt België bovendien gevoelig voor macro-economische schokken.

Snoeien in uitgaven

Het IMF vindt alvast dat de regering verder moet snoeien in de uitgaven, om zo de broze groei te sparen. Dat kan door het aantal ambtenaren terug te dringen en zuinig te zijn op alle niveaus. België moet verder strikter controleren wie een sociale uitkering krijgt om «de meest kwetsbaren beter te beschermen».

Het IMF ziet verder nog mogelijkheden bij de inkomsten. Zo moet ons land inzetten op «het efficiënter belasten van vermogen en vastgoed». «Genereuze belastingvrijstellingen» zouden dan weer best uitdoven. Tot slot heeft de Belgische arbeidsmarkt nood aan meer geografische mobiliteit, minder administratieve lasten en verdere loonlastenverlagingen voor laaggeschoolden.