Rijcomfort Vlaamse snelwegen is sterk verbeterd

20150203 - HASSELT, BELGIUM: Illustration picture shows cars on a highway on Tuesday 03 February 2015, in Hasselt. BELGA PHOTO SISKA GREMMELPREZ

Het wegdek van de Vlaamse snelwegen is sterk verbeterd. De secundaire wegen en Waalse snelwegen scoren dan weer een stuk slechter. Dat blijkt uit de driejaarlijkse barometer van mobiliteitsorganisatie VAB. 

Het onderhoud van de Vlaamse autosnelwegen begint zijn vruchten af te werken, beweert VAB op basis van een rondvraag bij 1.000 Vlaamse en 1.000 Waalse automobilisten. Maar liefst 65% van de Vlaamse chauffeurs is tevreden over het rijcomfort op de snelwegen. Drie jaar geleden was dat slechts 54%. In Wallonië is minder dan de helft (48%) die mening toegedaan.

Zichtbaarheid

Toch is er nog werk aan de winkel. Vooral de zichtbaarheid ‘s nachts blijft een pijnpunt. Omdat er sinds juli 2011 minder verlichting is op de Vlaamse autosnelwegen, vraagt de VAB dat de wegmarkeringen een hogere reflectiewaarde krijgen. Ook bij regenweer laat de zichtbaarheid te wensen over. Volgens VAB moeten we een voorbeeld nemen aan Nederland, waar gebruikgemaakt wordt van een wegbedekking die water veel beter draineert.

Secundaire wegen

Doordat alle aandacht de afgelopen jaren naar de snelwegen ging, is de tevredenheid over de secundaire wegen in Vlaanderen drastisch verminderd. Slechts 52% vindt het rijcomfort van de secundaire wegen iets om over naar huis te schrijven. Dat is 21% minder dan in 2013.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bevestigt dat het tijd is om de focus te verleggen naar de secundaire wegen. “Het investeringsbudget voor het onderhoud van de wegen stijgt met 100 miljoen euro. Dat is een derde van het huidige budget”, aldus de mobiliteitsminister. “Dit jaar alleen al werken we op meer dan 300 werven in heel Vlaanderen aan een verbetering en het veiliger maken van de weginfrastructuur.”

Belga / S. Gremmelprez