Amerikaanse rechter laat voor het eerst in tien jaar van zich horen

Clarence Thomas, één van de acht rechters in het Amerikaanse Supreme Court heeft nog eens een vraag gesteld tijdens de uiteenzetting van een zaak. De laatste vraag van rechter Thomas dateert van 22 februari 2006. 

Het Supreme Court is het belangrijkste gerechtshof van de Verenigde Staten, waar normaal gezien negen rechters in zetelen. Sinds het overlijden van de ultraconservatieve rechter Antonin Scalia gaat het Hooggerechtshof tijdelijk verder met acht. Dat is natuurlijk niet zonder gevolgen.

Zo stelde rechter Clarence Thomas, zelf ook een overtuigde conservatief, voor het eerst in tien jaar tijd nog eens een vraag. In een zaak omtrent wapenbezit, vroeg hij aan de advocaat van ministerie van Justitie of “een wetsovertreding betekent dat een persoon zijn grondwettelijke rechten verliest”. Het Amerikaanse departement van Justitie bekijkt momenteel of ze wapenbezit willen verbieden voor mensen die veroordeeld zijn wegens huiselijk geweld.

Aan C-SPAN getuigde Thomas in 2009 dat hij zwijgt tijdens de argumenten omdat er te veel vragen zijn en hij liever in stilte luistert en nadenkt. Achter gesloten deuren tijdens het overleg en met het voorlezen van het oordeel, sprak de rechter natuurlijk wel. Nu Scalia er niet meer is, lijkt het voorlopig aan Thomas om de conservatieve vragen te stellen.