WAT ALS….

Eerder kreeg je al een antwoord op de vraag wat er gebeurt als je op een schrikkeldag werkt, maar er zijn nog meerdere Wat Als-vragen die leven bij werknemers.  Dirk Wijns, directeur bij Acerta somt de belangrijkste op. Ken jij het juiste antwoord?

2. Wat als… ik bij de overschakeling naar het zomeruur in de nachtploeg sta? Krijg ik dan een uur minder betaald?

JA – NEE – IK WEET HET NIET

Sta je zowel bij de overgang naar het winteruur als naar het zomeruur in de nachtploeg, dan zal je één keer een uur per jaar te weinig en één keer een uur teveel werken. Bijgevolg doet er zich een compensatie voor tussen beide uren. Jouw werkgever gaat immers steeds de uren die je normaal zou gewerkt hebben, uitbetalen. Hierdoor betaalt hij één keer een uur teveel en één keer een uur te weinig per jaar.

Werk je echter enkel bij de overgang naar het zomeruur in de nachtploeg, dan zal jouw werkgever alle uren uitbetalen die je gewerkt hebt. Je ontvangt bijgevolg extra loon aangezien er geen compensatie mogelijk is met een ander uur.

2. Wat als…. ik mijn resterende vakantiedagen niet meer kan opnemen? Verlies ik deze dan?

 

JA – NEE – IK WEET HET NIET

Als je niet alle vakantiedagen opgenomen hebt, zal je moeten nagaan om welk soort vakantiedagen het gaat. Zijn het wettelijke vakantiedagen (dit zijn de 20 vakantiedagen die iedere voltijds werknemer krijgt), dan kan je deze dagen noch overdragen naar het volgende jaar noch laten uitbetalen. Neem je deze vakantiedagen niet op tijd op, dan verlies je ze. Sommige werkgevers zijn wel soepel en staan het overdragen van wettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar wel toe.

Kan je echter je wettelijke vakantie niet opnemen omwille van een schorsing die tot het einde van het jaar loopt (bijvoorbeeld omdat je ziek was), dan zullen de vakantiedagen wel uitbetaald worden.

Krijg je naast de 20 wettelijke dagen nog extra vakantiedagen, dan zal het voor deze dagen afhangen wat jouw onderneming of jouw sector heeft beslist. Je vraagt in dit geval dus best wat extra informatie aan je werkgever. Dit principe geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

3. Wat als….ik te laat ben door een treinstaking? Heb ik dan nog steeds recht op loon?

JA – NEE – IK WEET HET NIET

Om deze vraag te beantwoorden moet je nagaan of de staking was aangekondigd of spontaan uitbrak. Wanneer een treinstaking uitvoerig werd aangekondigd in de nationale media (radio, televisie, kranten), dan ben je verondersteld hiervan op de hoogte te zijn en op zoek te gaan naar alternatieven om toch aan de slag te kunnen gaan, bijvoorbeeld door carpooling. In dat geval heb je geen recht op gewaarborgd dagloon wanneer je niet of te laat op het werk geraakt. Je bent dan mogelijks wel gerechtvaardigd afwezig, maar je werkgever is je geen loon verschuldigd voor de verloren uren.

Bij een spontane treinstaking behoud je wel een recht op gewaarborgd dagloon, omdat je in dat geval niet in staat bent geweest om proactief naar een oplossing te zoeken.

Sterk aanbevolen is om met je werkgever vooraf een oplossing uit te werken. Wanneer de werkorganisatie dit toelaat, kan je bijvoorbeeld een dag verlof of inhaalrust inplannen. Of je kan overeenkomen om op een andere locatie of thuis te werken.

4. Wat als ….een feestdag op een zondag valt? Verlies ik dan mijn vrije dag?

 

JA – NEE – IK WEET HET NIET

Voor feestdagen die samenvallen met een zondag of een andere dag waarop normaal niet gewerkt wordt in de onderneming, moet je een vervangende feestdag toegekend krijgen. Je behoudt dus je recht op 10 wettelijke feestdagen, althans wanneer je voltijds werkt. Voor wie deeltijds werkt is de regeling wat anders, en geniet je doorgaans enkel de feestdagen die binnen je deeltijds werkrooster vallen.

Op welke dag de vervangende feestdag valt, wordt bekend gemaakt door je werkgever voor 15 december van het voorgaande jaar. Voor 15 december 2015 moet je werkgever dus in regel de datums van de vervangingsdagen voor 2016 hebben bekend gemaakt. Maar je werkgever kan ook bepaald hebben dat je vrij kan kiezen wanneer je de vervangende feestdagen opneemt. Ook dat is een mogelijkheid. Heeft je werkgever géén regeling getroffen of dat niet tijdig gedaan, dan valt de vervangende feestdag op de eerstvolgende werkdag die erop volgt (bijvoorbeeld op maandag na een feestdag die op een zondag valt).