Belgische armoede is verontrustend

20140122 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows homeless people in the tunnel between the subway station and the train station in Brussels Central Station on Wednesday 22 January 2014 in Brussels. BELGA PHOTO SISKA GREMMELPREZ

Het Federaal Planbureau heeft voor het eerst 64 aanvullende indicatoren gebruikt om het welzijn van de Belg te berekenen. Daaruit blijkt dat onze gezondheid en ons opleidingsniveau de goede kant opgaan, maar dat armoede sinds de crisis een probleem blijft.

Jarenlang werd het welzijn van de Belg gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp). Omdat die techniek achterhaald is, hanteerde het Federaal Planbureau voor het eerst ook 64 aanvullende indicatoren, onverdeeld in drie categorieën: ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’.

Uit de cijfers blijkt dat het goed gaat met de Belgische gezondheid en ons opleidingsniveau. Onze levensverwachting stijgt doorheen de jaren en steeds minder studenten verlaten vroegtijdig de schoolbanken. Problematischer is de evolutie van de armoede in België. België is de sociale gevolgen van de economische crisis nog niet te boven gekomen en de laatste vijf jaren kende onder andere het risico op armoede en sociale uitsluiting zelfs een achteruitgang.

Overheidsschuld

Op de lange termijndoelen boeken we vooruitgang. De rivieren en landbouwgronden worden minder vervuild en we zetten meer en meer in op hernieuwbare energie. Ook de grensoverschrijdende indicatoren hebben progressie geboekt, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen.

De overheidsschuld van België blijft wel een kwalijk zeer. Die blijft toenemen, ondanks de belofte van de regering om die onder de symbolische grens van 100% van het bbp te krijgen.

Foto Belga / S. Gremmelprez