Interactieve kaart toont toename wereldpopulatie sinds het jaar 1

In 2050 zullen er waarschijnlijk 9,6 miljard mensen op de aarde rondwandelen. Dat is op zich al een verbazingwekkend aantal, maar het wordt nog indrukwekkender als je weet dat we in het jaar 0 met 170 miljoen mensen waren. Een interactieve kaart laat je die evolutie nu heel duidelijk ontdekken.

De kaart toont de toename van wereldpopulatie in zes minuten. Gedurende die zes minuten zie je op een wereldkaart stippen verschijnen. Elke stip staat voor één miljoen mensen.

Een paar trends vallen op. De gebieden rond China en India zijn al heel vroeg dichtbevolkt. Het bevolkingsaantal van China kent een stevige terugval tijdens de Mongoolse invasie, net zoals Europa die kent tijdens de epidemies van de zwarte pest. Vanaf de Industriële Revolutie is er geen houden meer aan en stijgt de wereldpopulatie exponentieel.

Het filmpje werd gemaakt door de organisatie Population Education. Volgens hen zullen er tegen het einde van de eeuw 10 miljard mensen op deze aarde rondlopen. Ze willen het bewustzijn rond de overbevolkingsproblematiek dan ook vergroten en zo de mensen meer inzicht doen krijgen in de daaruitvolgende problemen, zoals de klimaat- en vluchtingencrisis.