Fransen in rouw om verdwijnen accent circonflexe

Vanaf volgend schooljaar wordt in Frankrijk een nieuwe spelling doorgevoerd. Zo verdwijnt onder meer het accent circonflexe (^), maar dat wordt door de Fransen niet op gejuich onthaald.

Zo’n 2.400 Franse woorden zullen voortaan anders geschreven moeten worden. Zo krijgen bepaalde individuele woorden een andere schrijfwijze om ze beter te doen aansluiten bij de uitspraak. Bijvoorbeeld ‘oignon’, het Franse woord voor ui, zal in het vervolg geschreven worden zonder ‘i’ omdat deze niet uitgesproken wordt.  En ‘week-end’ wordt simpelweg ‘weekend’.

Daarnaast gelden er vanaf volgend schooljaar andere regels rond het meervoud van samengestelde woorden (‘des après-midi” wordt ‘des après-midis’) en zullen er ook een aantal grammaticale verschijnselen rond het gebruik van het voltooid deelwoord en de infinitief veranderen. De grootste verandering is echter het verdwijnen van het accent circonflexe, het zogenaamde ‘hoedje’, op de ‘i’ en ‘u’. Je zal niet langer spreken van een ‘maîtresse’, maar gewoon ‘maitresse’.

Bedoeling is de Franse spelling makkelijker te maken, maar niet iedereen is daar tevreden over. Bij onze zuiderburen wordt gevreesd dat er meer chaos zal ontstaan, gezien verschillende woorden op het accent circonflexe na eenzelfde spelling hebben.

Op Twitter wordt door de Fransen volop gebruik gemaakt van de hashtag «#JeSuisCirconflexe» om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe spellingsregels. Zo merkt journalist Baptiste Berard op dat de zin “Je suis sûr Alice” plots een heel andere betekenis krijgt zonder hoedje.