Werkgevers mogen privégesprekken van werknemers controleren

This illustration shows a Yahoo home page on a laptop personal computer in Beijing, 07 September 2005. Global Internet giant Yahoo supplied information to the Chinese government that led to the jailing of journalist Shi Tao for 10 years, international watchdog Reporters Without Borders said 07 September, citing Yahoo Hong Kong to have provided Chinese investigators with detailed information that apparently enabled them to link Shi's personal e-mail account and the specific message he sent to the IP address of his computer. Yahoo, along with Google and Microsoft, have been accused of putting business ahead of integrity by succumbing to China's pressure and censoring sensitive information on its Chinese search engines, websites and blogs. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN / AFP / FREDERIC J. BROWN

Bedrijven mogen het online-communicatieverkeer van hun werknemers controleren. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld. Ook in ons land heeft een werkgever het recht om privéberichten van werknemers onder de loep te nemen onder bepaalde voorwaarden.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan in een zaak die aangespannen werd door een Roemeens ingenieur. In 2007 werd de man ontslagen nadat zijn baas had ontdekt dat hij Yahoo Messenger niet enkel gebruikte om professionele e-mails te versturen. De ingenieur mailde ook regelmatig naar zijn verloofde en zijn broer. Dit druist echter in tegen het bedrijfsregelement, waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat het verboden is om de computers van het werk te gebruiken voor privédoeleinden.De ingenieur hoopte dat het hof zou oordelen dat het bedrijf zijn recht op vertrouwelijke correspondentie had geschonden. Maar de rechters geven de werkgever gelijk, aangezien het chatprogramma enkel voor professionele doeleinden was bedoeld. «Het is niet onredelijk dat een werkgever wil controleren of zijn werknemers hun professionele taken vervullen tijdens de kantooruren», klonk het in de rechtbank.

«Ook in ons land mag een werkgever controleren of de werknemer online privéberichten stuurt tijdens de kantooruren», zegt Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KULeuven aan De Standaard. «Maar er zijn wel zeer strikte voorwaarden aan verbonden». Zo is de werkgever verplicht om een transparant beleid te voeren rond communicatie, moet hij een gegronde reden hebben om in het mailverkeer van zijn werknemers te snuisteren en moet de controle in verhouding staan tot de inbreuken.