Francken verplicht cursus ‘omgaan met vrouwen’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil asielzoekers een cursus laten volgen over hoe ze met vrouwen moeten omgaan. «Dit is een nauwelijks verhulde vorm van racisme», reageren tegenstanders.

Met dat voorstel reageert Francken op wat met oudejaar in Keulen is gebeurd. «Sommige opvangcentra zetten hier al op in, maar we zullen dit de komende weken uitbreiden», zegt hij in de kranten van Mediahuis.Daarmee volgt de staatssecretaris het voorbeeld van Noorwegen waar migranten al langer dergelijke cursussen krijgen.

Isabelle Simonis (PS), de minister van Vrouwenrechten en Gelijke kansen in de Franse gemeenschapsregering spreekt van een «ongepaste timing die een nauwelijks verhulde vorm van racisme camoufleert».

Francken heeft volgens de socialiste geen enkel argument om die beslissing te legitimeren. «Hij baseert zich op een nieuwsfeit dat zich in Duitsland heeft afgespeeld waarvoor we over geen enkel bewijs beschikken: de identiteit van de daders van de aanrandingen in Keulen is nog niet gekend. De enige elementen waar de onderzoekers momenteel over lijken te beschikken, zijn enkele beschrijvingen van personen van Maghrebijnse origine», stelt ze. «We kunnen niet, in de naam van vrouwenrechten, nieuwe vormen van discriminatie in het leven roepen.» Sp.a-voorzitter John Crombez vindt het idee «nuttig, naar niet voldoende». «Als dit gedrag opduikt moet er snel op de hardst mogelijke manier worden gereageerd om zeer duidelijk te maken dat dit onmogelijk geaccepteerd kan worden.»