Vlaamse spoorbonden staken niet

20151020 - ANTWERP, BELGIUM: Illustration picture shows Antwerp railway station, Tuesday 20 October 2015. CGSP Cheminots - ACOD railway trade unions planned a series of strikes on several days all around Belgian provinces. BELGA PHOTO DIRK WAEM

De Vlaamse vleugels van de christelijke en socialistische spoorvakbond gaan volgende week niet staken. De Waalse vakbonden volharden en houden vast aan hun actieplannen.

Het was de Vlaamse vleugel van ACV-Transcom die als eerste het vakbondsfront doorbrak. Afgelopen nacht volgde ook de Vlaamse afdeling van ACOD Spoor. “We hebben intern overlegd, op basis van alle elementen, en ook besloten het sociaal overleg alle kansen te geven”, aldus Ludo Sempels van ACOD Spoor.

Op de Facebook-pagina van het Vlaamse ACOD Spoor staat dat de bond “duidelijke signalen heeft opgevangen dat er nog ruimte is om te onderhandelen en dat bepaalde eenzijdig genomen beslissingen alsnog kunnen herzien worden”. Dit gaat mogelijk over de productiviteitsverhogende maatregelen voor het spoorpersoneel, die de directie recentelijk heeft beslist en op 1 januari zouden ingaan.

Beide Vlaamse bonden geloven dus nog in overleg onder leiding van een sociaal bemiddelaar. Aan Franstalige kant blijft het stil, al reageerde nationaal voorzitter van de christelijke spoorbond, de Franstalige Isabelle Bertrand, woensdagavond wel verbaasd op de demarche van haar Vlaamse collega’s.