Regering-Michel sluit akkoord over probleemdossiers

20151222 - BRUSSELS, BELGIUM: Gerald Duffy, Charles Michel's Chief of Cabinet and N-VA Vice-Prime Minister and Interior Minister Jan Jambon pictured during a press conference of the federal government, Tuesday 22 December 2015, in Brussels. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

De federale regering heeft een akkoord bereikt over een aantal ‘probleemdossiers’ die al langer aanslepen. Premier Michel (MR) spreekt over «structurele en substantiële akkoorden».

  • Witte kassa

Zaken met een omzet onder de 25.000 euro uit voeding moeten geen witte kassa hebben. Wie die al investeerde in een witte kassa maar die nu niet meer nodig heeft, krijgt een compensatie.

  • Toekomst Defensie

Het leger zal 34 gevechtsvliegtuigen, 2 fregatten en 6 mijnenjagers kopen. Het aantal militairen zal van 32.000 naar 25.000 manschappen dalen.

  • Kerntaken Politie

De politie krijgt een nieuw korps, dat 1.660 manschappen zal tellen en zal instaan voor bewaking en bescherming. Verder komen er meer dan 2.500 extra mensen op het terrein.

  • Standpunt NMBS

De regering wil meewerken aan een oplossing door het aanstellen van sociale bemiddelaars op voorwaarde dat de stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

  • Re-integratie langdurig zieken

De regering heeft een re-integratieproject voor langdurig zieken goedgekeurd. Daarmee krijgen langdurig zieken individuele begeleiding om opnieuw werk te vinden.

  • Nachtarbeid in e-commerce

Ten slotte keurden de ministers het sociaal akkoord over de nachtarbeid in de e-commerce goed.