“Kanker is veel meer dan brute pech”

A man smokes a cigarette on May 9, 2015 in Paris. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD / AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Kanker is veel meer dan toeval, zo toont nieuw Amerikaans onderzoek aan. In 70 tot 90% van alle kankergevallen ontstaan immers door een externe factor. Deze studie gaat met andere woorden lijnrecht in tegen een eerder onderzoek, waaruit bleek dat toeval een grote boosdoender was. 

Wetenschappers van de Amerikaanse Stony Brook University onderzochten mensen die waren verhuisd van een gebied waar bepaalde kankers minder voorkomen, naar een regio waar er wel veel slachtoffers zijn van die bepaalde kanker. Uit hun analyse kwam naaar voor dat de nieuwkomers dezelfde kankers ontwikkelden in hun nieuwe woonplaats. De onderzoekers besluiten dat het overgrote meerendeel van de kankers eerst getriggerd moet worden door externe factoren. Deze bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Nature.

Wetenschapper Yusuf Hannun van de Stony Brook University erkent dat pech weliswaar een rol speelt, maar benadrukt dat omgevingsfactoren en levenssijl een grotere impact hebben. Zo zouden niet roken, gezond eten, een gezond gewicht aanhouden, een gematigd alcoholgebruik en beschermde blootstelling aan zonlicht de risico op de ziekte drastisch doen dalen.

Fouten in het DNA

Hiermee spreken de wetenschappers het onderzoek tegen dat eerder dit jaar verschijn. Daaruit bleek immers dat kankers vooral het gevolg zijn van toeval en ‘fouten’ die willekeurig optreden tijdens het kopiëren van DNA bij stamceldeling. Volgens die eerste studie werd slechts 35% toegeschreven aan genetische aanleg en omgevingsfactoren als voeding, roken en straling.

In de medische wereld woedt er momenteel een debat over de oorzaken van kankers. Het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd.