Fitnesscentra bergen wurgcontracten op

Wie op doktersbevel niet langer mag sporten, moet zijn fitnesscontract voortaan kosteloos kunnen stopzetten of opschorten. Dat staat in een nieuwe gedragscode die de sectororganisaties ondertekend hebben.

Contracten mogen ook niet meer automatisch verlengd worden zonder dat de consument daarvan op de hoogte is.

«De consument heeft hier enkel voordeel bij: transparantere contracten en prijzen en eenvoudiger om uit contracten te stappen omwille van medische redenen», aldus minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), die onderstreept dat het akkoord ook goed is voor de eerlijke concurrentie en een boost geeft aan het imago van de sector.

Gedragscode

Van de bijna 1.400 fitnesscentra blijkt ruim twee op de drie met langlopende contracten te werken. Vaak gaat het om abonnementen van een jaar of langer, met een maandelijkse domiciliëring waar de consument niet of moeilijk onderuit kan. De nieuwe gedragscode moet een mouw passen aan die wurgcontracten. Concreet verbinden de fitnesscentra zich ertoe duidelijke en actuele tarieflijsten met all-inprijzen te gebruiken en die zichtbaar te maken voor alle klanten. De consument krijgt ook de keuze tussen verschillende contracten, inclusief een kort contract van maximaal een maand. Voor contracten van bepaalde duur is achttien maanden bovendien het absolute maximum.

Daarnaast moeten fitnessklanten steeds de optie krijgen om op een andere manier te betalen dan met een domiciliëring en moeten ze zelf kunnen kiezen hoe ze in contact treden met het fitnesscentrum. Dat moet dus niet per se ter plaatse gebeuren, luidt het. Tot slot heeft de sector ook principieel toegezegd om een buitengerechtelijke regeling van geschillen te aanvaarden. Peeters roept de sector op om zo snel mogelijk een eigen geschilleninstantie op te richten.