Minder stress door anderen te helpen

De feestdagen betekenen voor veel mensen niet enkel gezelligheid en lekker eten. Deze periode brengt ook heel wat stress met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat anderen helpen, stress doet verminderen

De voorbereidingen voor het feestmaal, geschikte cadeautjes vinden voor iedereen, de juiste decoratie vinden voor je kerstboom… allemaal dingen die stress kunnen veroorzaken. Het onderzoek van de Universiteit van Yale heeft aangetoond dat we door anderen te helpen, onszelf ook kunnen helpen. Wanneer we anderen een dienst bewijzen, zoals de deur openhouden voor iemand, verlicht dit de stress die we ervaren.

Voor het onderzoek, gepubliceerd in Clinical Psychological Science, namen 77 volwassenen van 18 tot 44 jaar deel aan een experiment. Veertien dagen lang moesten ze dagelijks hun gevoelens en ervaringen bijhouden op hun smartphone. De proefpersonen moesten ook doorgeven welke diensten ze anderen bewezen hadden, hoe klein ze ook waren. Tot slot dienden ze een vragenlijst in te vullen die hun emoties nagaat en moesten ze aanduiden op een schaal van 1 (slecht) tot 100 (uitstekend) welke score ze hun mentale gezondheid zouden geven.

Hieruit konden de onderzoekers concluderen dat de personen die anderen op een of andere manier geholpen hebben, meer positieve dagen hadden dan personen die dat niet deden. Daarnaast rapporteerden de proefpersonen die niemand hielpen, minder positieve gevoelens en meer negatieve emoties wanneer ze in een stressvolle situatie terechtkwamen.

Foto Pixabay