Een werkneemster op tien is langdurig ziek

????????????????????????????????????

Ruim 9% van de vrouwelijke werknemers zit meer dan een jaar thuis wegens langdurige ziekte, bij de mannen is dat meer dan 7%. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV.  Het aantal langdurig zieken bij de werknemers is in tien jaar met bijna de helft gestegen en stijgt de laatste twee jaar ook sneller dan ooit.

Halfweg dit jaar telde het Riziv ruim 335.000 werknemers die een invaliditeitsuitkering krijgen, omdat ze meer dan een jaar ziek zijn. Het gaat om ruim 9% van de vrouwen en goed 7% van de mannen. Tien jaar geleden was nog 5,5% van de werknemers langdurig ziek. Hun aandeel is dus flink toegenomen, bij de vrouwen zelfs met bijna 70%.

Er speelt een vergrijzingseffect van de beroepsbevolking. Er zijn meer 50-plussers aan de slag, en oudere werknemers lopen meer risico om langdurig ziek te zijn. Anderzijds is het aandeel langdurig zieken in de jongere leeftijdsklassen in 10 jaar wel veel sterker toegenomen, met ruim 30% bij mannen en zelfs met 60% bij de vrouwen.

Zo’n 35% van de langdurig zieken kampen met psychische klachten, vooral burn-out en depressie, en nog eens 30% heeft last van rugklachten en dergelijke.

Opvallend is dat minder zelfstandigen dan werknemers langdurig ziek zijn. Het gaat bij de zelfstandigen om bijna 23.000 mensen of minder dan 4%. Dat is minder dan half zo hoog als bij de werknemers. En het aandeel langdurig zieken bij de zelfstandigen is ook maar half zo snel gestegen als bij de werknemers.