Wie goed kijkt, luistert slecht

Een taak die veel visuele aandacht vraagt, maakt ons tijdelijk doof voor wat er zich in onze omgeving afspeelt. Dat hebben onderzoekers van de University College Londen recent bewezen.

Moet je soms ook drie keer roepen dat het eten klaar is wanneer je kind voor de televisie zit? Word dan niet onmiddellijk boos. Mensen kunnen immers ‘tijdelijk doof’ zijn wanneer ze een taak uitoefenen die visueel veel aandacht vergt. Een studie, gepubliceerd in het Journal of Neuroscience, van de University College London heeft dit voor de eerste keer aangetoond. De vraag die wetenschappers dan ook recent niet konden beantwoorden, is of dat die geluiden gewoonweg niet worden opgepikt of dat we ons er niet van bewust zijn.

Het onderzoek toont nu aan dat onze hersenen minder geluiden oppikt als het bezig is een moeilijke visuele taak uit te voeren. In het experiment werd aan de proefpersonen, die achter een computer zaten, gevraagd om knoppen in te drukken als ze bepaalde letters zagen op het scherm, die tussen andere letters zweefden. Tegelijkertijd werden er geluiden afgespeeld die niet bij de taak hoorden. In hun hoofd was een scanner aangebracht die de breinactiviteit volgde. Naarmate de moeilijkheidsgraad van de visuele taak toenam, verminderde de respons in het brein op geluiden. Dat geldt zowel voor het onderkennen van het geluid als het verwerken ervan tot een bewuste ervaring.

Eerder was al bekend dat er iets bestaat als ‘tijdelijke blindheid’. Wie naar een filmpje van een basketbalwedstrijd kijkt en als opdracht moet tellen hoeveel doelpunten worden gemaakt, ziet niet dat er tussen de sporters een gorilla loopt. Maar tot voor kort was er niets geweten over een ‘tijdelijke doofheid’. Dat een moeilijk visuele taak ook gevolgen heeft voor de waarneming van geluid is nu bewezen.

Foto Pexels