«We moeten de macht van de spoorbonden beknotten»

20141201 - GENT, BELGIUM: Illustration picture shows members of socialist trade union the ACOD (station trade union department of ABVV) protesting in front of Gent-St-Pieters railway station during a strike in the east-flanders province, Monday 01 December 2014. No trains leave or enter the station. The different unions called for strikes in provinces East and West Flanders (Oost-Vlaanderen and West-Vlaanderen) and Liege and Namur to protest against austerity measures taken by the Michel I Federal Government. BELGA PHOTO PHILIPPE FRANCOIS

De socialistische en christelijke spoorbonden willen in januari vijf dagen actie voeren. TreinTramBus is niet opgezet met de stakingsplannen, en ook N-VA wil de macht van de spoorbonden inperken. 

ACV Transcom en ACOD Spoor hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 6 en 7 januari en voor 21, 22 en 23 januari. Oorzaak zijn de nieuwe strubbelingen in de onderhandelingen tussen de spoorbonden en de directies van NMBS, Infrabel en HR Rail over het ontwerp-cao en productiviteitsverhogende maatregelen.

Zo willen de directies een verhoging van het aantal effectieve werkdagen of een vermindering van het recht op verlofdagen. In totaal zou het spoorpersoneel per week één uur langer moeten werken, en dat voor hetzelfde loon. “Het probleem is dat de directie om een aantal inspanningen vraagt, maar daar niets tegenover stelt”, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor op Radio 1.

“In het belang van de treinreiziger”

Bovendien vrezen de bonden dat de nieuwe maatregelen binnen een breder plan passen om op termijn 7.000 banen te schrappen. “De directie wil op korte termijn veel mensen laten afvloeien. En dat terwijl er nu al een personeelstekort is.”

Naar eigen zeggen begrijpt de vakbondsman dat de aangekondigde stakingen niet populair zijn bij pendelaars. “Maar wij verdedigen niet alleen de belangen van het personeel, maar ook die van de treinreizigers. Als er minder personeel is, gaat dat ten koste van de dienstverlening en de service.”

Sempels benadrukt dat ze bereid zijn om verder te onderhandelen met de directie. De kleinere liberale vakbond VSOA heeft al laten weten dat ze de staking niet steunen, en dat ze pleiten voor de hervatting van een constructieve sociale dialoog.

“Het ergste van de voorbije decennia”

Reizigersorganisatie TreinTramBus is allerminst opgezet met de aangekondigde stakingen. “Dit is het ergste wat we de voorbije decennia gezien hebben”, klinkt het. De organisatie is verbaasd over het feit dat de stakingsaanzegging er komt op een moment dat de onderhandelingen nog maar van start zijn gegaan. Bovendien vallen de stakingsdagen midden in de examenperiode van hogescholen en universiteiten.

Regeringspartij N-VA dreigt er op haar beurt mee om de wet, die bepaalt dat er bij het sociaal overleg van de NMBS een tweederdemeerderheid moet zijn in het Nationaal Paritair Comité, aan te passen. “Dit is pure chantage”, trekt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck van leer in De Tijd. “We moeten de macht van de spoorbonden beknotten. Als ze zich zo onredelijk blijven opstellen, denk ik dat er wel een meerderheid voor te vinden zal zijn.”

Ook minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) noemt de staking “ongezien” en eist concrete voorstellen om de minimale dienstverlening te garanderen. “Ik gaf alle kansen aan het sociaal overleg en er is geen akkoord”, aldus Galant. “Als het stakingsrecht respectabel is, dan is het recht op werken en examens afleggen dat ook.”