«Koppel kindergeld aan inschrijvingsplicht»

Children play in the yard at a temporary home providing assistance for refugees in Berlin's Gatow district on August 6, 2015. Germany, overwhelmed by people fleeing war and poverty, is trying to deter asylum seekers from the Balkans, a region considered safe at least from armed conflict. AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ / AFP / TOBIAS SCHWARZ

Gwendolyn Rutten (Open Vld) wil kindergeld koppelen aan de inschrijving op school. Zo hoopt ze dat het een instrument voor integratie wordt. De oppositie vreest dat het zal leiden tot meer kinderen in armoede.

Uit een studie van het departement Onderwijs blijkt dat kinderen die niet naar de kleuterklas gaan, vijf keer meer kans lopen om te blijven zitten. Volgens Rutten kan je daar gemakkelijk iets aan doen door de inschrijvingsplicht te verlagen naar 3 jaar, maar dat dan ook te koppelen aan het kindergeld. «Zo krijg je sneller zicht op de thuissituatie van kinderen», stelt Rutten.

De partijvoorzitster gaat verder en wil voor moeders met een migratieachtergrond ook taallessen koppelen aan het kindergeld. «Het opleidingsniveau van de moeder en de thuistaal zijn bepalend voor de kansen van een kind», legt Rutten uit.

Oppositiepartij Groen vreest dat het voorstel zal leiden tot meer kinderen in armoede. «We zijn het uiteraard eens dat ouders hun kinderen moeten inschrijven in het onderwijs en dat iedereen Nederlands moet leren. Maar kinderen financieel treffen omdat hun ouders dat niet doen, brengt hen in een negatieve spiraal», zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt. Freya Van den Bossche (sp.a) is het daarmee eens. «Het kindergeld is en blijft een onvoorwaardelijk en onvervreemdbaar recht van élk kind in Vlaanderen», luidt het. Van den Bossche haalt nog aan dat het kindergeld bijna 20% uitmaakt van het beschikbare gezinsinkomen van gezinnen die in armoede leven.