Belg drinkt vaker dan gemiddelde Europeaan

Belgen drinken vaker een glaasje alcohol dan de inwoners van andere Europese landen, maar wanneer we drinken, consumeren we kleinere hoeveelheden.

Een wijntje om te bekomen van een zware werkdag, een gin-tonic als aperitief of een biertje tijdens de maaltijd, de Belg drinkt graag alcohol. Dat blijkt ook uit de European Social Survey, waarbij 28.000 personen ouder dan 15 jaar bevraagd werden in vijftien Europese landen, waaronder 1.769 uit België.

Van de ondervraagde Belgen drinkt 10% elke dag alcohol, 24% doet dat meerdere keren per week en 17% consumeert nooit een druppel alcohol. Op een weekdag drinkt 66% van de Belgen alcohol en tijdens het weekend loopt dat percentage op tot 81. «Vergeleken met andere Europeanen komen Belgen wat betreft de frequentie van alcoholgebruik op de tweede plaats», aldus Sara Barbier, een van de onderzoekers van de KU Leuven die meewerkten aan het onderzoek. Enkel Nederlanders scoren hoger.

Extreme drinkers

Per drankbeurt drinkt de Belg in de week 27 gram alcohol. Tijdens het weekend stijgt dit naar 41 gram. Een kleine groep, die extreem grote hoeveelheden drinkt, geeft deze cijfers evenwel een vertekend beeld. Bij de vergelijking houden de onderzoekers daarom geen rekening met de 10% extreemste drinkers. Het gemiddelde voor ons land bedraagt dan 20 gram alcohol op een weekdag en 30 tijdens het weekend, waardoor we in Europa uitkomen op een tiende en elfde plaats. De grootste hoeveelheden alcohol worden gedronken in Ierland en Tsjechië.

Genotsmiddel

«Ondanks de gezondheidsrisico’s blijft alcohol een bijzonder sterk aanvaard genotsmiddel in ons samenleving. Het is belangrijk om mensen te blijven sensibiliseren om verantwoordelijk om te gaan met alcohol», reageert Marijs Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.