België bereikt eindelijk klimaatakkoord

Regeringen eindelijk akkoord over verdeling klimaatinspanningen

De federale en regionale ministers van Energie hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de verschillende regeringen. De voorbije weken liepen de gemoederen geregeld hoog op, omdat de onderhandelaars er niet in slaagden een overeenkomst te bereiken.

Het akkoord slaat op de verdeling van de Europese verplichtingen rond de reductie van broeikasgassen met 15% en rond de productie van hernieuwbare energie (13%). De tekst legt de jaarlijkse Belgische bijdrage voor de klimaatfinanciering vast op 50 miljoen euro, terwijl het akkoord ook de verdeling vastlegt van de inkomsten uit de veiling van CO2-quota die uit het Emission Trading Scheme (ETS) voortvloeien.

De federale overheid engageerde zich ertoe 7.000 kton bijkomende reducties van broeikasgassen te realiseren. De drie gewesten zullen in de periode 2013-2020 hun uitstoot lineair beperken. Dat moet tegen 2020 leiden tot een daling met 15,7% in het Vlaams gewest, 14,7% in het Waals gewest en 8,8% in het Brussels gewest.

Om de Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energieproductie te bereiken – wat neerkomt op 4,224 Mtep (de eenheid waarin hernieuwbare energie wordt uitgedrukt) – verbindt het Vlaams gewest zich ertoe het aandeel hernieuwbare energiebronnen in 2020 te brengen op 2,156 Mtep. Voor Wallonië gaat het om 1,277 Mtep, voor Brussel om 0,073 Mtep en voor het federale niveau om 0,718 Mtep.

Bij de verdeling van de CO2-quota gaat van de huidige beschikbare 326 miljoen euro 10%  naar de federale overheid, 53% naar het Vlaams gewest, 30% naar het Waals gewest en 7% naar het Brussels gewest. Voor de opbrengsten uit de toekomstige veiling tot 2020 gaat 9,05% naar de federale overheid, 52,76% naar Vlaanderen, 30,65% naar Wallonië en 7,54% naar Brussel.

Van de jaarlijkse bijdrage voor de klimaatfinanciering komt 25 miljoen euro van de federale overheid. Van de andere helft komt 14,5 miljoen euro uit Vlaanderen, 8,25 miljoen euro uit Wallonië en 2,25 miljoen euro uit Brussel.

bron: Belga, online redactie Metro

GEEN TIJD OM HET PERFECTE KERSTCADEAU TE KOPEN?
Geen nood. Bezoek onze pop-up webshop voor leuke, verrassende deals van de dag. De aantallen zijn beperkt, snel zijn is de boodschap!