75 miljoen Afrikanen hebben dit jaar smeergeld betaald

Eén op de vier Afrikanen heeft al eens smeergeld betaald voor publieke dienstverlening. Justitie en politie blijken de meest corrupte instanties te zijn op het continent. 

In Sub-Sahara-Afrika denkt een meerderheid van de burgers dat regeringen aan hun plicht verzaken om corruptie, dubieuze praktijken en machtsmisbruik te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Transparancy International, een ngo die wereldwijd corruptie in kaart brengt.

De studie spitste zich toe op meer dan 43.000 mensen in 28 landen ten zuiden van de Sahara. Op basis van de steekproef schat Transparancy International dat zeker 75 miljoen mensen dit jaar smeergeld betaald hebben. Volgens 60% van de ondervraagden is de corruptie in 2015 gestegen.

Ook bedrijfleiders zijn corrupt

Justitie en politie zijn de meest corrupte instanties in zwart Afrika. Meer dan 30% van de inwoners is door ambtenaren van politie of justitie benaderd om hen om te kopen. In enkele gevallen werd smeergeld betaald om straffen te ontlopen. In het merendeel van de gevallen worden burgers verplicht om te betalen om toegang tot basisdienstverlening te krijgen.

Ook bedrijfsleiders kregen tijdens het onderzoek het etiket van «zeer corrupt» opgekleefd. Zeker een op de drie burgers heeft angst voor vergeldingsmaatregelen als ze gevallen van corruptie aan het licht zouden brengen.

Enkel in Botswana, Burkina Faso, Lesotho en Senegal maken de mensen zich geen zorgen om corruptie, besluit Transparancy International.