Tijdelijke beslissingsstop voor minderjarige Afghanen

20150902 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration shows people (some are refugees, some are there to help) in the middle of dozen of tents installed for refugees in a small green parc near the immigration office which is the agency for the reception and the first contact for asylum seekers, part of federal interior ministry, Wednesday 02 September 2015, in Brussels. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) voert een tijdelijke beslissingsstop in voor minderjarige Afghanen. In veel gevallen blijken zij immers meerderjarig te zijn.

Het CGVS voerde begin september al een beslissingsstop in voor asielzoekers uit Bagdad en omstreken. De diensten werden plots geconfronteerd met 150 aanvragen per dag van Irakezen, van wie er velen hetzelfde stereotiepe verhaal ophingen.

Nu constateert het Commissariaat dat ook veel Afghanen een verhaal vertellen dat niet klopt. De voorbije weken is het aantal asielaanvragen van mensen uit Afghanistan sterk gestegen en een groot aantal onder hen beweert minderjarig te zijn. Sommigen blijken na onderzoek door de dienst voogdij meerderjarig.

“Voor het onderzoek van de asielaanvragen van de niet begeleide minderjarigen is het van cruciaal belang te weten wat hun familiale situatie is, waar hun ouders op dit ogenblik zijn en waar zijzelf de voorbije jaren verbleven. Momenteel blijkt dat die aspecten in vele dossiers niet zo duidelijk zijn”, stelt het CGVS.

Daarom wordt bijkomende informatie gevraagd. Zolang die niet wordt geleverd, wordt het dossier niet behandeld. In de toekomst zal de maatregel ook worden ingevoerd voor asielzoekers uit andere landen die zeggen minderjarig te zijn.

Foto Belga / T. Roge