Zo zou een aflevering van Thuis eruitzien als de besparingen op de VRT worden doorgevoerd

375 VRT-medewerkers hebben de afgelopen dagen hun naam gezet onder een gemeenschappelijke eisenbundel. Daarin stellen ze dat ze de noodzaak van besparen begrijpen, maar dat er volgens hen een grens is waaronder kwaliteitsvolle radio, televisie en online-content niet meer mogelijk zijn. Die grens is volgens de ondertekenaars bereikt. De VRT heeft de voorbije jaren immers al 15 procent van zijn dotatie moeten inleveren.

De eisenbundel gaat vergezeld van een “besparingsversie” van Thuis. De acteurs van de populaire soap tonen hoe een Thuis-scène er zou uitzien eenmaal decor en opnameploeg wegbespaard zijn…

…wat als Thuis moet besparen?

…dit is niet hoe wij, medewerkers van de VRT, in de toekomst onze programma’s willen maken. Daarom vragen we jouw aandacht, en jouw steun voor onze eisen. Lees dit, geniet van het filmpje, en vooral: deel het onder al je Facebookvrienden, en vraag hen om het ook te delen. Bedankt!GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT van de VRT-medewerkers verenigd onder #iedereenVRTDe afgelopen weken hebben wij, honderden medewerkers van de openbare omroep, onze stem laten horen. Wij vrezen dat een nieuwe ronde besparingen het ons onmogelijk zal maken om kwaliteit te blijven leveren. Wij zijn bekommerd om het voortbestaan van de VRT als een volwaardige openbare omroep, en we vragen de directie en de Vlaamse regering om rekening te houden met onze standpunten.1 BESPAREN KAN, MAAR ER IS EEN GRENSAls iedereen moet besparen, dan wij ook. We zijn loyaal aan onze opdrachtgevers en ons publiek. Daarom hebben we de afgelopen jaren zonder morren de ene besparingsronde na de andere uitgevoerd. Vandaag krijgt de VRT al 15 procent minder dotatie van de Vlaamse regering dan ze volgens de beheersovereenkomst zou moeten krijgen. Tussen 2009 en 2015 is het aantal medewerkers met 15 procent gedaald. De VRT bespaart dus al 5 jaar lang.Wij willen constructief blijven, en samen met de directie zoeken naar nieuwe manieren om nog efficiënter te werken. Wat wij niet willen, is dat de werkdruk nog wordt opgedreven op de plaatsen waar die nu al ondraaglijk hoog is. Wat wij niet willen, is inboeten op de kwaliteit van ons werk. En dit is wat nu dreigt te gebeuren.2 EEN VOLWAARDIGE VRT IS ONMISBAARWij zijn ervan overtuigd dat een brede openbare omroep essentieel is voor het rijke medialandschap dat het buitenland ons benijdt. Een kleine VRT die zich beperkt tot kerntaken: informatie, educatie en cultuur, is het slechtste wat Vlaanderen kan overkomen. Onderzoek bevestigt dat private spelers dan niet langer worden aangepord om kwaliteit te leveren, en het peil van het aanbod daalt. Daarbij komt dat iedere euro minder voor de VRT vandaag niet langer naar lokale concurrentie vloeit, maar buitenlandse globale mediaspelers ten goede komt. Vlaanderen en de Vlaamse audiovisuele sector worden daar niet beter van, integendeel.De VRT heeft een belangrijke publieke opdracht in het bereiken van iedereen. Ook doel- & kansengroepen waar private spelers minder interesse voor hebben: senioren, laaggeschoolden, mensen met beperking, nieuwkomers,… De openbare omroep zorgt dat zij toegang krijgen tot programma’s en diensten die ze elders niet vinden. De omroep zorgt ervoor dat talent en nieuwe ontwikkelingen in de luwte kunnen groeien, buiten de druk van de markt. Een volwaardige VRT is dus belangrijk voor de toegang en de kwaliteit van media in Vlaanderen.De nieuwe ronde besparingen dreigt dit te niet te doen. Cruciale televisiegenres als fictie en entertainment zullen in huis worden afgebouwd. Sportcompetitie dreigt achter een betaalmuur te verdwijnen indien de openbare omroep de rechten verliest. De cultuurberichtgeving van Klara moet samen gaan met Radio 1, en aangezien deze samenwerking een fikse besparing moet realiseren, dreigt ze het cultuuraanbod te verschralen in plaats van een vruchtbare kruisbestuiving te creëren. Het inkrimpen van de regionale berichtgeving op Radio 2 werd gelukkig op de valreep afgewend. Dit zijn maar een paar voorbeelden.Om kwaliteit te garanderen, moeten VRT-medewerkers in optimale creatieve omstandigheden kunnen werken. Dat houdt in dat we in eigen huis, zoals voorheen, alle genres van radio en televisie, en alle online-ontwikkelingen kunnen blijven volgen. Dat houdt in dat de know how van alle aspecten van televisie- radio- en online-productie in huis gekoesterd en ontwikkeld moet blijven worden. Een moderne mediaorganisatie drijft op kruisbestuiving. Als we die niet meer kunnen realiseren, komen we in een neerwaartse creatieve spiraal terecht, en dat willen we niet.3 DAAROM VRAGEN WIJ:• Dat er geen transformatieplan en geen nieuwe besparingsoperatie komen die een volwaardige werking binnen de VRT of de kwaliteit van ons werk hypothekeren.• Dat de VRT-medewerkers betrokken worden bij de uitwerking van elk toekomstplan.• Dat de Vlaamse regering garandeert dat de openbare omroep een volwaardige omroep blijft die alle genres en aspecten van radio- televisie en online-productie bestrijkt, zowel intern als in samenwerking met de Vlaamse productiesector.• Dat die volwaardige opdracht van de VRT wordt vastgelegd in het transformatieplan en in de nieuwe beheersovereenkomst.• Dat de Vlaamse regering hiervoor voldoende en gegarandeerde financiële middelen voorziet.• Dat de Vlaamse regering de kost draagt van de herstructurering die zij ons oplegt, en dat die herstructurering de kwaliteit van ons aanbod, en de draagwijdte van onze opdracht niet vermindert.• Dat de Vlaamse regering de vergrijzingskost financiert zoals zij dit doet voor andere overheidsbedrijven.Dit platform werd op 21 oktober 2015 door 322 VRT-medewerkers ondertekend. De komende dagen en weken zullen die de tekst ook aan de andere collega’s voorleggen.

Posted by iedereenVRT on Wednesday, 21 October 2015