Notarispraat: 
je erfenis… sta er op tijd bij stil

Nadenken over de dag dat je er niet meer bent… Er zijn leukere dingen in het leven! Toch is het nuttig om er tijdig bij stil te staan en vooraf één en ander duidelijk te regelen. Kwestie van mogelijk geruzie in de familie te voorkomen.

Geld uitsparen

Een erfenis ligt vaak gevoelig. In die mate zelfs dat er al eens ruzie ontstaat in je familie. Dat kan je vermijden door op tijd één en ander te regelen. Op die manier kan je je erfgenamen trouwens ook heel wat geld doen uitsparen. De erfbelasting in ons land kan immers hoog oplopen. Als je erfenis meer dan 50.000 euro bedraagt, betalen je erfgenamen in Vlaanderen al meteen 9% op het gedeelte hierboven, en zelfs 27% op het gedeelte boven 250.000 euro. Indien de erfenis een woning bevat, zit je trouwens al gauw boven de grens van 50.000 euro. In dat geval is het doorgaans financieel interessanter om je woning al te schenken aan je kinderen wanneer je nog in leven bent, dan te wachten en het te laten erven.

Wat als je niets regelt?
Dan is het wettelijk erfrecht van toepassing en worden je erfgenamen automatisch bepaald. Dat kunnen eventueel ook personen zijn waarvan je eigenlijk niet wil dat ze iets van je erven. Vooraf aan successieplanning doen, bijvoorbeeld via een testament of een huwelijkscontract, gaat dus om meer dan geld uitsparen. Het gaat erom dat jij bepaalt – binnen de wettelijke mogelijkheden – wie later wat krijgt.


Sleutelmomenten

Op elk sleutelmoment in je leven kan je best al eens nadenken over de impact ervan op je latere erfenis. Je de vraag stellen: “Wat zegt de wet hierover en vind ik dat wel een goede regeling? Wat kan ik eventueel ondernemen om het te regelen zoals ik het wil?”. Als je gaat samenwonen of trouwen bijvoorbeeld, maar ook als je kinderen krijgt of een woning koopt. Het goed geregeld hebben is des te belangrijker op het ogenblik dat je relatie stopt of als je partner overlijdt.

Samenwoners erven niet automatisch
 van elkaarAls je samenwoont met je partner, is het niet zo dat hij of zij automatisch van je erft. Enkel als je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, erf je automatisch van elkaar, en dan nog enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning. Een andere mogelijkheid is het opstellen van een testament. Hou daarbij wel rekening met het verplichte minimumerfdeel van je ouders. Die krijgen elk minstens een vierde. En als je kinderen hebt, hebben die ook elk recht op een derde.

Vraag tijdig advies 
aan je notarisBij een erfenis komt heel wat kijken. Ga daarom zeker langs bij je notaris. Hij kan je in alle sereniteit en objectiviteit advies op maat geven. Rekening houdend met je familiesituatie, je professionele activiteiten en je eigen wensen.

Wat je moet weten over erven: we praten erover met journaliste Nadine Bollen en notaris Marc Sobrie in onze gloednieuwe talkshow Notarispraat.


 

www.notaris.be