Wat als Spiderman een schurk was?

With great power, comes great responsibility.

Maar wat als Spiderman die verantwoordelijkheid links laat liggen en besluit om een schurk te worden? Een vraag die BloodBlitz Comedy zich alvast stelde!