Een blik op de toekomst

Wie een antwoord wil geven op de vraag wat de toekomst ons brengt, moet de grenzen van de verbeelding opzoeken. En wie is daar beter toe in staat dan kunstenaars?

De tentoonstelling ‘Een korte geschiedenis van de toekomst’ in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) trakteert de bezoeker op een stevige portie miserie. De expo schetst geen rooskleurig beeld van onze wereld. Gebouwen gemaakt van wapens, natuurschoon dat overwoekerd wordt door de bouwwoede van de mens, een bronzen slaapzak waar je het silhouet van een dakloze in kan vermoeden…

Apocalyptisch

De kunstenaars die aan bod komen in KMSKB bieden een blik op de toekomst van onze planeet. Thema’s als overconsumptie, oorlog, vervuiling en ongelijkheid passeren de revue. Toch gloren hier en daar hoopvolle lichtjes tussen de apocalyptische visioenen. Naast elkaar staan een bijbel, een koran en een torah, met de letters LOVE op gedrukt. Elders kan je via een website ter plaatse geld storten aan daklozen. 
Aan het eind van de tentoonstelling hangt de hoopvolle slogan ‘Let the future tell the truth, another world is possible’, die Mark Titchner speciaal voor het museum schilderde.

En uiteindelijk is het toch de natuur die terugclaimt wat van haar is, zo toont ons een foto van David LaChapelle. Op het beeld is te zien hoe een benzinestation ten prooi valt aan grijpgrage planten.
 De tentoonstelling in KMSKB is gebaseerd op het boek ‘Une brève histoire de l’avenir’ van Jacques Attali. Sinds deze week loopt in het Louvre een gelijknamige tentoonstelling, die in samenwerking met KMSKB tot stand kwam.

Jelle Mampaey