Belgisch asielbeleid in gebreke gesteld

European Commission President Jean-Claude Juncker (R) and Belgian Prime Minister Charles Michel arrive to give a press conference following their meeting at the European Commission in Brussels, September 10, 2015. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand

De Europese Commissie heeft ons land in gebreke gesteld over het asielbeleid. In totaal werden 40 inbreukprocedures opgestart tegenover 19 lidstaten.

De betrokken lidstaten zouden de Europese wetgeving op het vlak van asiel en migratie niet correct hebben omgezet. «Ons Europees asielsysteem kan maar functioneren als iedereen de regels naleeft», verduidelijkt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Engagement

De inbreukprocedures komen niet als een verrassing. Op een Europese top in april zeiden de staatshoofden en regeringsleiders nog dat de asielregels snel en correct in nationale wetgeving moeten worden omgezet. Als ‘hoedster van het Europees verdrag’ ziet de Commissie zich nu genoodzaakt te verzekeren dat de lidstaten effectief implementeren en toepassen waartoe ze zich hebben geëngageerd. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker (foto rechts) zei tijdens zijn State of the Union al dat hij ervoor wil zorgen dat de lidstaten hun plichten nakomen.

Hof van Justitie

Tegen België werden twee procedures geopend. De Commissie weet niet of ons land de richtlijn over asielprocedures en die over de opvang van vluchtelingen heeft omgezet. Dat moest tegen 20 juli gebeurd zijn. Europa heeft twee ingebrekestellingen naar de regering van premier Charles Michel (MR, links) gestuurd, als eerste stap in de procedure. Die kan uitmonden in een verwijzing naar het Europees Hof van Justitie. Ons land heeft nu twee maanden de tijd om te reageren.

In een reactie liet staatssecretaris Theo Francken (N-VA) weten dat «Europa beter eerst in eigen boezem kijkt, vooraleer met de vinger te wijzen naar een ander.»