Vlaanderen moet uit zijn luie zetel

De Vlaming zit gemiddeld bijna negen uur per dag op een stoel, zetel of bank. Die ‘zitcultuur’ verhoogt de kans op kanker. Om daar iets aan te doen, heeft het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie een aanbevelingsrapport opgesteld.

In totaal zitten we gemiddeld 50 tot 85% van de dag stil. Bij kinderen in de basisschool is dat gemiddeld bijna 40% van de schooluren en bij middelbare schooljongeren 50%. Vlaamse bedienden en kaderleden zitten zelfs 70% van hun werkuren stil. Bovendien blijken we ook thuis couch potatoes: we zitten aan tafel, voor de televisie of aan de computer.

Recent onderzoek toont aan dat wie een hele dag lang stilzit, meer risico loopt op overgewicht, hartziekten, darmkanker, diabetes, depressie en voortijdige dood. «Zelfs gezondheidsprofessionals en beleidsmakers zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die stilzitten met zich meebrengt», zeggen de auteurs van het rapport, Femke De Meester en Ragnar Van Acker. «Daarom hebben we alle wetenschappelijke informatie gebundeld in een rapport.»

De onderzoekers geven de raad om lange periodes van stilzitten te beperken en na 20 tot 30 minuten even recht te staan om te benen te strekken. Ook suggereren ze om telefoontjes staand te doen in plaats van zittend.

Intussen is de ‘zitcultuur’ een volwaardig gezondheidsthema. «Het sedentair gedrag zal ook aan bod komen tijdens het voortraject van de gezondheidsconferentie in 2016», zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).