Hadj gaat van start in Mekka

A Muslim pilgrim takes picture of the Islam's holiest shrine, the Kaaba, at the Grand Mosque in the Saudi holy city of Mecca, late on September 20, 2015. The annual hajj pilgrimage begins on September 22, and more than a million faithful have already flocked to Saudi Arabia in preparation for what will for many be the highlight of their spiritual lives. AFP PHOTO / MOHAMMED AL-SHAIKH

In de Saoedi-Arabische stad Mekka gaat vandaag de hadj van start. Meer dan 3 miljoen moslims nemen dit jaar deel aan de pelgrimstocht, een van de vijf zuilen van de islam. 

  • Wie neemt eraan deel?

De hadj is voor alle moslims een religieuze plicht. Als ze daar fysiek en financieel toe in staat zijn, moeten ze de pelgrimstocht minstens één keer in hun leven ondernemen.

  • Hoe gaat de hadj in zijn werk?

Tijdens de vijf dagen durende hadj stappen de pelgrims in de voetsporen van de profeet Ibrahim, die bij joden en christenen beter bekend is als Abraham. Voor ze in Mekka aankomen, moeten de pelgrims een staat van spirituele reinheid of ‘ihram’ aannemen. Er komen specifieke kledingvoorschriften bij kijken, waardoor er tussen de pelgrims geen onderscheid meer bestaat tussen wie rijk en wie arm is.

De pelgrimstocht zelf begint met de ‘tawaaf’, waarbij de deelnemers zeven keer rond de Kaäba lopen (foto). Moslims geloven dat het kubusvormige gebouw in de Grote Moskee in Mekka door Ibrahim en zijn zoon Ismail is gebouwd. Vandaar gaat de tocht verder naar de woestijnplaats Mina en de berg Arafat. Hier zou de profeet Mohammed kort voor zijn dood zijn laatste preek hebben gegeven. De hadj eindigt in Mekka, waar de pelgrims opnieuw zeven keer rond de Kaäba lopen.

  • Wat heeft het Offerfeest ermee te maken?

Een van de laatste onderdelen van de hadj is het Offerfeest, dat tegelijkertijd ook door de rest van de islamitische wereld wordt gevierd. Tijdens Eid al-Adha, zoals het feest ook wordt genoemd, wordt de bereidheid van Ibrahim herdacht om zijn zoon in opdracht van God te offeren.