NMBS zet eerste stap richting minimale dienstverlening

20140630 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows people waiting during a 24 hour strike of the SNCB-NMBS Belgian public train company, Monday 30 June 2014, at Brussels Midi / Zuid railway station in Brussels. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Bij de NMBS zijn voor het eerst scenario’s uitgetekend voor een minimale dienstverlening in geval van staking op het spoor. Daarbij zou 10 tot 40% van de treinen rijden.

Tijdens overleg tussen directie en vakbonden werden vorige week drie scenario’s voorgelegd, die werden uitgetekend door een werkgroep. Dat meldde De Tijd. Daarbij zou het aanbod gaan van alleen IC-treinen op grote lijnen in de spitsuren, over een beperkt aanbod op alle lijnen in de spits tot een scenario met ook treinen in de daluren.

Volgens de spoorweggroep zouden op die manier bij een staking 214.830 tot 580.063 zitplaatsen aangeboden kunnen worden, of respectievelijk 14,4 tot 38,9% van het aantal zitplaatsen op een normale werkdag.

Om dat alles mogelijk te maken, zou 20 tot 40% van het NMBS-personeel nodig zijn, met volledige bezetting voor bepaalde functies. Bij infraastructuurbeheerder Infrabel zou dan bijna al het personeel moeten werken.

Volgens de zakenkrant is de kans evenwel klein dat de bonden en de directie een compromis vinden. «Ik ben op de hoogte van de scenario’s, maar ik heb geen enkel mandaat om bij de NMBS mee te werken aan de inperking van het stakingsrecht», zegt Jean-Pierre Goossens, de topman van de socialistische bond ACOD Spoor.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) gaf de sociale partners tot eind dit jaar de tijd om met een voorstel te komen. Anders zal ze eigen voorstellen doen. Met nieuwe aangekondigde stakingen staat het spoor voor een hete herfst.