Communicatietechnologie maakt einde aan fileleed

Motorists drive in traffic on the A7 motorway on August 1, 2015 between Vienne and Valence, southeastern France, during the busiest weekend of the French summer holidays. This weekend is expected to be "most difficult of the summer" for traffic, with hundreds of kilometers of traffic jams, as holiday-makers start or end their holidays. The A7, also known as the "Autoroute du soleil" (Highway to the Sun), links Paris to the French Mediterranean coast. AFP PHOTO/PHILIPPE DESMAZES

Over een paar jaar behoren ellenlange files, onverwachte omleidingen en een golf van rode verkeerslichten misschien definitief tot de verleden tijd. In New York is er een proefproject gestart waarbij er geëxperimenteerd wordt met automatische communicatie tussen auto’s onderling en tussen de verkeersinfrastructuur.

Het idee achter automatische communicatie is eenvoudig: auto’s, verkeersborden en verkeerslichten communiceren onderling via hetzelfde netwerk, waardoor zowel de chauffeurs als de infrastructuur over meer informatie over de omgeving beschikt. Verkeerslichten zouden bijvoorbeeld langer op groen kunnen blijven staan, of dynamische verkeersborden zouden het verkeer automatisch kunnen omleiden bij file.

In combinatie met zelfrijdende auto’s zou deze technologie het verkeer een pak veiliger en vlotter maken. Binnenkort start er in New York een proefproject waarbij de communicatietechnologie aan een eerste praktijktest zal worden onderworpen. Zo zullen de verkeerslichten van de stadsdelen Manhattan en Brooklyn uitgerust worden met een hardware die hen in staat zal stellen om signalen te ontvangen van voertuigen. Tegelijk zullen 10.000 voertuigen worden uitgerust met hardware waarmee ze met elkaar kunnen communiceren.

In gelijktijdig proefproject zal er in de stad Tampa geëxperimenteerd worden met dezelfde technologie, maar dan concreet met het oog op het voorkomen van files in de spits. Door de wagens onderling te laten communiceren, zouden ook die er ook de voetgangers in de stad beter beschermd worden. Via een app op hun smartphone zouden ze gewaarschuwd kunnen worden voor eventueel gevaarlijke situaties.