De Vlaming is hoopvol

Tachtig procent van de Vlamingen is (erg) hoopvol. Dat blijkt uit een peiling bij 3.000 mensen door de financiële instelling Cera.

Aanleiding voor die bevraging is een nieuw boek van Leo Bormans. Na geluk en liefde focust de auteur deze keer op hoop. Het laatste luik van de trilogie draagt de titel ‘Hoop. The World Book of Hope’.

Familie en vrienden

De cijfers van Cera blijken alvast positief. Op het vlak van hoop geeft de gemiddelde Vlaming tussen 18 en 65 jaar zichzelf een score van 7 op 10. Daarbij zijn vrouwen (7,2/10) lichtjes hoopvoller dan mannen (6,7/10). Het onderzoek leert ons ook waar we vooral onze kracht uit putten: familie en vrienden. Negen op de tien Vlamingen voelen zich geliefd door iemand en 86% voelt zich omgekeerd ook belangrijk voor een ander.

Belangrijk doel

Verder hebben zes op tien Vlamingen die zich een belangrijk doel stellen er (heel) goede hoop op dat ook te kunnen bereiken. Twee op drie deelnemers zeggen ook dat ze (heel) sterk worden geïnspireerd door andere mensen in hun leven.

Tot slot is nog opvallend dat de meesten geen behoefte hebben aan een spirituele leidraad. Vier op vijf Vlamingen vinden matig, weinig of geen hoop in spirituele opvattingen.

(foto Pixabay)