Leerkachten missen feedback van directieRecent onderzoek toont aan dat leerkrachten hun motivatie vooral halen uit feedback die ze krijgen van collega’s en leerlingen. Leerkrachten zeggen ook bevestigende en verbeterende feedback van hun directie te missen.

Onder begeleiding van professor Jan Vanhoof onderzocht Sarah van Hoof, kersvers master in de Opleidings- en onderwijswetenschappen, het effect van feedback op motivatie bij leerkrachten. Ze deed dit naar aanleiding van de resultaten van het TALIS-onderzoek van 2013, een internationaal vergelijkend onderzoek rond leraren en schoolleiders. Daaruit bleek dat Vlaamse leerkrachten opmerkelijk minder feedback ontvangen dan hun collega’s in andere landen en hun job dan ook nog sterk als een individuele job beschouwen.

Weinig spontane feedback
Voor haar masterproef interviewde van Hoof dertien leerkrachten uit het secundair onderwijs. De leerkrachten geven allemaal les in scholen met een sterke concentratie van leerlingen met een anderstalige achtergrond. De bevraagde leerkrachten bevestigden het positief effect van feedback op motivatie. Een opmerkelijke vaststelling van het onderzoek is dat leerkrachten weinig spontane feedback ontvangen maar er wel regelmatig naar vragen. Ze vragen dit het vaakst aan collega’s en aan hun leerlingen en het is deze feedback die hen het sterkst motiveert. Verbondenheid blijkt hier een belangrijke rol bij te spelen. Hoe sterker leerkrachten zich verbonden voelen met de ander, hoe sneller ze geneigd zijn om feedback te vragen en te geven. Maar het meest van al hechten leerkrachten belang aan hun autonomie. Daardoor ervaren ze feedback soms eerder als bedreigend dan als een leerkans.


Gedeelde verantwoordelijkheid

Verder vinden de leerkrachten dat ze te weinig feedback van hun directie krijgen. De leerkrachten verklaren hier bevestiging van hen te missen, maar de directie schiet ook te kort in het actief opvolgen van hun leerkrachten om hen te helpen verbeteren. Het ontbreken van frequente feedback van de directie versterkt dit gevoel. “Om sterkere feedbackculturen te installeren in scholen moeten directies toenaderingspogingen ondernemen om de verbondenheid met hun lerarenkorps te versterken. Maar ook leerkrachten dragen een verantwoordelijkheid: zij moeten zelf bereid zijn om hun drang naar autonomie een stukje los te laten” besluit van Hoof.

Sarah van Hoof neemt deel aan de Vlaamse Scriptieprijs en Klasseprijs 2015. Stuur ook jouw scriptie in om kans te maken op 2.500 euro en een artikel in Metro! www.scriptieprijs.be