«Asielcrisis wordt nog moeilijker»

20150906 - BRUGELETTE, BELGIUM: Belgian Prime Minister Charles Michel pictured during the 'Estivales du MR' congress of French-Speaking liberal party MR at animal park Pairi Daiza in Cambron-Casteau, Brugelette, Sunday 06 September 2015. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

«Het zal de komende maanden nog moeilijker worden.» Die waarschuwing heeft premier Charles Michel (MR) gelanceerd over de huidige asiel- en opvangcrisis.

Terwijl steeds meer asielzoekers staan te drummen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, bendadrukte Michel (foto) dat zijn regering haar verantwoordelijkheid heeft genomen. «We hebben duizenden opvangplaatsen gecreëerd en de administratie versterkt», klonk het gisteren vanop het zomerevenement van zijn partij in Pairi Daiza.

Tegelijk hield de eerste minister zijn hart vast voor de nabije toekomst, omdat de asielcrisis «geen makkelijk dossier» is. «Ik wil eerlijk zijn», aldus Michel. «Het zal moeilijk zijn en nog moeilijker worden in de komende maanden.»

Volgens de premier kiest de regering voor de opvang van «zij die vluchten voor de dood en de hel». Hij onderstreepte wel dat asielzoekers onze waarden van vrijheid en democratie dienen te delen. Bovendien moeten ze worden aangemoedigd om te werken en om een van de lanstalen te leren. De premier herhaalde het pleidooi van zijn partijvoorzitter Olivier Chastel, die naar analogie met Vlaanderen een verplicht inburgeringstraject wil.

Sp.a-voorzitter John Crombez pleit dan weer voor speciaal tijdelijk statuut voor de vluchtelingen. «Ze moeten dan niet door de tijdrovende asielprocedure, maar krijgen een verblijfsvergunning van bepaalde duur», verduidelijkte hij in De Zevende Dag.

Crombez verwijst naar die werkwijze tijdens de Kosovo-crisis en rekent erop dat de meeste vluchtelingen nadien zullen terugkeren. «Het voordeel is dat je dan een plan van aanpak kunt maken vanuit Europa, waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om terug te keren naar veilige gebieden rond het conflictgebied.»

Volgens Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten investeert de regering al mee in de creatie van ‘safe havens’ aan de Syrische grenzen, zodat vluchtelingen daar ook menswaardige opvang krijgen. «Crombez maakt de mensen iets wijs als hij zegt dat de vluchtelingen opnieuw zullen vertrekken.»

Rutten herhaalde ook dat de vluchtelingencrisis een verhaal is van rechten én plichten. Dat bevestigde ook haar partijgenote Maggie De Block, die in de vorige regering bevoegd was voor Asiel en Migratie, in het VTM-nieuws. «De vluchtelingen die ons land binnenkomen, moeten aan het werk. Als dat niet kan, komt onze sociale zekerheid in gevaar.»

Dat laatste wordt ontkend door Marc Leemans, de voorzitter van het ACV. Hij meent dat de druk op de sociale zekerheid eerder uit politieke hoek komt. «Er zijn heel wat maatregelen waardoor ze zwaar op de proef wordt gesteld. Maar dat heeft niks te maken met deze vluchtelingencrisis», zei hij in ‘De vrije markt’ op Eén. Hij pleit er wel voor dat de vluchtelingen zo snel mogelijk aan de slag kunnen gaan.