Niet enkel de duur, maar ook het uur bepaalt de kwaliteit van je slaap

Wie denkt een zware nacht in te halen met een dutje later op de dag, komt bedrogen uit. Dat blijkt uit een studie die recent verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Brain, Behavior and Immunity.

Het onderzoek toont immers aan dat de timing van je slaap ook een belangrijk effect heeft op de kwaliteit van je slaap. De wetenschappers vonden dat muizen slechter sliepen als ze hun slaap-waakritme aanpasten, ondanks het feit dat de muizen genoeg sliepen. Bovendien veranderde hun immuunsysteem ook, waardoor ze vatbaarder waren voor ziektes.

Slaapgebrek en het circadiaan ritme, ofwel het slaap-waakritme, samen bestuderen is geen sinecure, aangezien het één een invloed heeft op het ander. Het onderzoeksteam is er echter in geslaagd om een model op poten te zetten waarbij de totale slaapduur dezelfde blijft.

De onderzoekers gebruikten muizen omdat die, net als mensen, beschikken over een biologische klok met een cyclus van 24 uur. De dag werd voor de muizen echter ingekort naar 20 uur per dag, waardoor hun slaap-waakritme verstoord werd omdat de avond vroeg viel, terwijl de ochtend pas laat kwam.

Vier weken later kregen de muizen lipopolysachariden ingespoten. Die stof kan een niet-besmettelijke ziekte opwekken. Het immuunsysteem van de van streek gebrachte muizen vertoonde ofwel een afgestompte, ofwel een overactieve reactie, waardoor de muizen niet goed in staat waren de ziekte te bevechten.

De studie legt de oorzaak hiervan bij de verandering in het biologische ritme, aangezien de muizen evenveel uren sliepen in de cyclus met 20 uren als in de cyclus met 24 uren. Volgens de studie werd de slaapkwaliteit hierdoor aangetast, omdat de muizen vaker wakker werden en de hersenactiviteit die gelinkt wordt aan regeneratieve slaap minder vaak voorkwam. De studie beweert bovendien dat verandering van het slaap-waakritme zware gevolgen kan hebben op de gezondheid dankzij de explosieve reactie van het immuunsysteem.

De studie vloeit voort uit de hedendaagse samenleving waar nachtlicht, langere werkdagen, ploegenarbeid, jetlag en computerschermen die een effect hebben op het slaap-waakritme steeds vaker voorkomen.