Beste vriend uit tienerjaren bepalend voor gezondheid later

Goede vrienden zijn belangrijk maar blijkbaar heb je meer aan hen te danken dan je zou denken. Een studie, die recent verscheen in het tijdschrift Psychological Science, beweert immers dat er een link is tussen de kwaliteit van een nauwe vriendschapsband tijdens de pubertijd en de gezondheid op latere leeftijd.

Voor het onderzoek werd een groep van 171 studenten geobserveerd. Zij moesten een beste vriend aanduiden. Die vrienden kregen tussen hun 13 en 17 jaar regelmatig een vragenlijst waarmee de kwaliteit van de vriendschap werd gemeten.

Nadien werd de gezondheid van de deelnemers gemeten op 25-, 26- en 27-jarige leeftijd. Naast de algemene gezondheid werden factoren als de mentale gezondheid en het BMI ook gemeten.

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers die een hechtere vriendschapsband hadden en die zich conformistisch opstelden, op 27-jarige leeftijd gezonder waren dan de anderen. Volgens de auteurs zijn mensen die tijdens de tienerjaren een hechte vriendschap hadden bovendien ook mentaal fitter.

“Deze resultaten tonen aan dat een hecht verband met je peergroup tijdens de pubertijd gevolgen heeft voor de gezondheid op lange termijn”, duidt auteur Joseph P. Allen, onderzoeker aan de universiteit van Virginia. “Vanuit het oogpunt van risicopreventie, kan de moeilijkheid tot het ontwikkelen van vriendschappen in de pubertijd een indicatie zijn voor gezondheidsproblemen later”, besluit Allen.

Foto: Pixabay / Alexramos10