Wie weinig slaapt, krijgt sneller een verkoudheid

20130608 - HALLE, BELGIUM: Illustration picture shows a woman sneezing in a handkerchief out in nature because of a pollen allergy, Saturday 08 June 2013, in Halle. Hay fever season started late this year, due to the cold Belgian weather. BELGA PHOTO SISKA GREMMELPREZ

Nu ons land geteisterd wordt door stortbuien en felle winden, vult het straatbeeld zich niet alleen met paraplu’s maar zien we ook steeds meer zakdoeken, rode neuzen en storende hoestbuien. Toch kunnen we onze snotneus niet volledig wijten aan het slechte weer. Volgens een nieuwe studie is slaaptekort een van de grootste oorzaken van een verkoudheid. Wie minder dan zes uur per nacht slaapt, heeft vier keer meer kans om een verkoudheid op te lopen. 

Onderzoekers van de Universiteit van Californië namen 164 gezonde volwassenen onder de loep. Zij moesten allemaal een vragenlijst invullen over het rookgedrag, alcoholgebruik en eventuele stresslevels. Daarnaast werd hun algemene gezondheid en de kwaliteit van de slaap twee maanden lang gemonitord.

Tijdens het eigenlijke experiment kregen de proefpersonen via neusdruppels het verkoudheidsvirus toegediend. Nadien moesten ze een week in een hotel blijven, zodat het virus zijn gang kon gaan en de wetenschappers elke persoon in de gaten kon houden.

Uit dat onderzoek bleek dat slechte slapers vier keer meer kans maken om verkouden te worden dan mensen die minstens 7 uur per nacht slapen. “Weinig slaap is veel doorslaggevender dan andere factoren om te voorspellen of iemand een verkoudheid zal krijgen”, vertelt hoofdonderzoeker Aric Prather van de universiteit van Californië. “Het maakte niet uit hoe oud de mensen waren, wat hun stressniveau, ras, opvoeding of inkomen was. Het maakte zelfs niet uit of ze rookten, enkel slaap had een beïnvloedende factor.”

Foto: Prather et al, 2015

Foto boven: Belga / S. Gremmelprez