Klacht tegen vluchtelingenbeleid van Francken

20150828 - BRUSSELS, BELGIUM: N-VA State Secretary for Asylum Policy, Migration and Administrative Simplification Theo Francken pictured during a press conference following a Minister's council meeting of the federal government in Brussels, Friday 28 August 2015. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen het beleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Die liet verstaan dat hij niet van plan is om meer dan 250 asielzoekers per dag te registreren.

Omdat het opdrijven van het aantal registraties onhoudbaar en onverantwoord zou zijn, weigert Francken tot maatregelen over te gaan. «Méér dan 250 asielzoekers per dag registreren, dat doe ik niet», zei de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in De Ochtend. Wel wil hij, net als zijn partijvoorzitter Bart De Wever, praten over een apart sociaal statuut voor vluchtelingen.

Daarop reageerde het Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat de potentiële meerwaarde van een bijkomend statuut compleet zoek is. «Het vluchtelingenstatuut is al geregeld in de Conventie van Genève en omgezet in Europese regelgeving. Bovendien bevat het rechten én plichten.»

De limiet van 250 registraties per dag omschrijft de organisatie als een «willekeurige grens», die een schending uitmaakt van de EU-regels. Alle vluchtelingen die tot hier geraken hebben in gelijke mate recht om op een humane manier geholpen te worden, verklaart Vluchtelingenwerk zijn klacht bij de Europese Commissie. «Het kan niet dat de staatssecretaris de zelfgecreëerde chaos voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken laat bestaan, met een capaciteitsprobleem als drogreden.»