“16 % van de zelfstandigen leeft onder de armoedegrens”

Uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat 16,6% van de zelfstandigen in 2014 slechts 833 euro per maand verdiende. Een inkomen dat fors onder de Europese armoededrempel ligt. «We moeten het sociaal statuut dringend updaten», klinkt het bij het NSZ.

Het inkomen van één op de zes zelfstandigen in hoofdberoep lag het afgelopen half jaar flink onder de Europese armoededrempel. Die ligt op een maandelijks bedrag van 1.074 euro voor een alleenstaande, en dus fors meer dan de 833 euro waar 16% van de zelfstandigen zich tevreden mee moet stellen. Het NSZ pleit daarom voor een grondige update van het sociaal statuut, met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de eerste dag ziekte en een sterk uitgebreide faillissementsverzekering die ook bij financiële noodsituaties kan worden geraadpleegd.

«Heel wat mensen hebben het beeld dat zelfstandigen veel geld opstrijken. Maar bij geen enkele bevolkingsgroep zijn de inkomensverschillen zo groot als bij de zelfstandigen. Ruim 80% van de zelfstandigen moet 40% van de inkomensstaat verdelen», stelt NSZ- voorzitter Christine Mattheeuws. En die armoede bij zelfstandigen wordt zwaar onderschat. Onderzoek van professor Johan Lambrecht (HUB) in samenwerking met Unizo heeft uitgewezen dat 15% van de zelfstandigen structureel in armoede leeft.

Volgens het NSZ is er duidelijk nood aan enkele grondige aanpassingen in het sociaal statuut van de zelfstandige. Bij een faillissement hebben ondernemers onder bepaalde voorwaarden gedurende maximum twaalf maanden recht op een maandelijkse uitkering. Toch dient slechts een handvol failliet verklaarde ondernemers een aanvraag in. En daar moet volgens het NSZ dringend verandering in komen. «De faillissementsverzekering moet automatisch toegekend worden aan zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden. Ook moet de bestaande verzekering omgevormd worden tot een overbruggingsuitkering die tussenkomt bij een faillissement, maar ook bij een gedwongen stopzetting en bij financiële moeilijkheden. Bovendien moet ze meer de nadruk leggen op het hervatten van de activiteit. Pas dan krijgen zelfstandigen die om de één of andere reden in slecht vaarwater terecht zijn gekomen een adequate bescherming», pleit het NSZ.