‘Rijke gierigaards’ zijn guller dan verwacht

Miljonairs zijn guller dan eerder studies doen geloven. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie met zeshonderd miljonairs in Nederland die deelnamen aan een experiment waarin ze 100 euro geheel of gedeeltelijk konden weggeven.

De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Het is de eerste keer dat een dit experiment met echte miljonairs werd uitgevoerd, zeker omdat het geld daadwerkelijk werd weggegeven.

De proef is gebaseerd op het bekende experiment ‘The dictator game’, dat wereldwijd al met studenten en CEO’s werd uitgevoerd. Uit die eerdere studies bleek dat de gemiddelde schenking 28,40 euro bedraagt, waarbij 5,4% van de proefpersonen de volle 100 euro weggaf. Bij deze test lagen de resultaten lichtjes anders. Van de 100 euro die de miljonairs mochten weggeven, werd er gemiddeld 71,40 euro weggeschonken. Zo’n 45,6% van de miljonairs besliste om het totale bedrag weg te geven. Twee belangrijke variabelen waren de financiële positie en de relatie tussen de gever en de schenker.

Onderhandelingspositie nefast 
Het experiment werd in verschillende situaties herhaald. In het eerste geval schonken de miljonairs geld aan iemand met een zwakke financiële positie, in het tweede geval aan een medemiljonair. De verschillen waren significant: aan de persoon met een laaginkomen werd 71,40 euro geschonken, aan de medemiljonair slechts 49,61 euro. In een ander deelexperiment kon de ontvanger van het geld kiezen om de gift al dan niet te accepteren, wat een grote impact had op het geefgedrag omdat de schenker dan in onderhandelingspositie terecht kwam. En dat blijkt een nefaste invloed te hebben op hun gulheid: er werd opvallend minder geld weggeschonken.

De conclusies uit dit onderzoek kunnen bijzonder handig zijn voor instellingen die zich inzetten voor goede doelen en private banken die beroep doen op de gulheid van anderen op bepaalde projecten te financieren.