Onderzoekster UHasselt ontvangt 50.000 dollar van Microsoft

Ann Bessemans, onderzoekster aan de faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt in associatie met PXL-MAD, heeft een beurs ter waarde van 50.000 dollar ontvangen van Microsoft USA Advanced Reading Technologies. Met het geld wordt onderzoek gevoerd naar visuele prosodie. De resultaten zullen over een jaar bekend zijn. “We onderzoeken hoe tekst op digitale schermen en papier beter begrepen kan worden, door expressie toe te voegen aan het lettertype-ontwerp”, zegt Ann Bessemans.

Als iemand een boodschap overbrengt via tekst, dan ontbreekt daarbij de prosodie – de  expressie die de woorden extra betekenis geeft. Daardoor worden geschreven boodschappen wel eens verkeerd begrepen door de lezer ervan. De onderzoeksgroep van Ann Bessemans gaat na of deze extra informatie op een visuele manier kan worden toegevoegd aan geschreven tekst. “Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat een e-mail verkeerd geïnterpreteerd werd, misschien zelfs met ruzie tot gevolg”, verduidelijkt Ann Bessemans. “Om teksten beter over te brengen, onderzoeken we hoe we lettertypes kunnen ontwerpen zodat ze deze extra informatie op een visuele manier meegeven met de tekst. Vergelijk het met de functie die emoticons nu al vervullen, maar dan geïntegreerd in het ontwerp van de letters zelf.”

Mogelijk vervolg

“In 2016 maken we de onderzoeksresultaten bekend. Op basis daarvan beslist Microsoft of ze opnieuw investeren in ons onderzoek”, vertelt Ann Bessemans. “Visuele prosodie werd tot nu toe nauwelijks onderzocht en met deze financiering zetten we het onderzoekstopic echt op de kaart.” Het is niet de eerste keer dat Microsoft het onderzoek van Ann Bessemans steunt. Nadat haar doctoraatsstudie opgemerkt werd op een congres, ontving ze in 2008 en 2009 al een beurs om haar onderzoek te ondersteunen.

Wereldrecord

Ann Bessemans beschrijft zichzelf als ontwerper-onderzoeker. Zo bezorgde ze Bpost in 2014 een Guiness World Record met haar ontwerp van een postzegel, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, met daarop 606 leesbare woorden (foto). In het kader van haar doctoraatsonderzoek ontwierp ze het lettertype ‘Matilda’ –dit lettertype wordt nu als basis gebruikt om visuele prosodie te onderzoeken.