Facebook beïnvloedt je relatie

Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat er mogelijk een verband bestaat tussen je activiteiten op Facebook en je relatiestatus. Meer bepaald de gezondheid van je relatie zou afgeleid kunnen worden van je statusupdates en andere activiteiten op de sociale netwerksite. Dat schrijft Scientias.nl.

Onderzoekster Catalina Toma nam de Facebook-activiteiten van heteroseksuele jonge stellen onder de loep. Alle koppels vulden een vragenlijst in over hun relatie. Zes maanden later ging Toma na of de proefpersonen nog steeds samen waren. Vervolgens vergeleek ze de informatie uit de vragenlijst met de activiteiten op het sociale netwerk om te achterhalen of er verbanden zou kunnen bestaan tussen deze twee.

Uit haar analyse kwam naar voren dat de koppels die hun relatiestatus op Facebook aanpassen, een grotere kans hebben om een half jaar later nog altijd samen te zijn. Ook het posten van foto’s met de partner en het plaatsen van berichtjes op zijn of haar Facebook-pagina vergroot de kans dat de relatie stand zal houden.

Facebook beïnvloedt gevoel in relatie 
“De dingen die mensen openlijk over zichzelf beweren zijn waarschijnlijk van grote invloed op de wijze waarop ze over zichzelf denken,” verklaart Toma aan Scienties.nl. “We hebben nu ontdekt dat deze presentaties op Facebook ook invloed hebben op wat mensen voor hun partner voelen.” Wat mensen op Facebook zetten over hun relatie is volgens Toma in zekere zin te vergelijken met een verloving of bruiloft. “Mensen verklaren hun liefde, ze doen een belofte voor de ogen van hun vrienden en familie, ze maken foto’s en ze wisselen ringen uit. Online beweringen zijn psychologisch gezien van grote betekenis en een belangrijke reden daarvoor is – volgens mij – het diverse en grote publiek dat daar te vinden is.”

Een andere goede indicator voor het al dan niet standhouden van je relatie is het aantal gemeenschappelijke vrienden. Indien ze een hoog aantal vrienden delen, verlaagt dit de kans dat de relatie lang zal standhouden. “We denken dat het hebben van meer gezamenlijke vrienden wijst op een groter sociaal netwerk en dat grotere sociale netwerk kan wel eens meer alternatieve partners herbergen”, zo licht Toma haar bevindingen toe.

Opgelet met Facebook-posts
Een laatste opvallende ontdekking is dat de proefpersonen een enigszins dubbelzinnige houding hadden tegenover het plaatsen en ontvangen van berichten op hun eigen Facebook-profiel en dat van hun partner. Wanneer de onderzochte personen zelf iets op de Facebook-pagina van hun partner plaatsen, zien ze dat als een positief signaal en een teken van toewijding aan hun partner. Maar wanneer die partner berichten op hun Facebook-profiel post, wordt dat als eerder negatief gezien. Mogelijk omdat dit lichtjes bezitterig overkomt.